The Famagusta Ecocity Project hakkında basın bildirisi

Maraş’ın açılması halinde, geçmişin hatalarından öğrenmek ve daha iyi bir geleceği yeniden inşa etmek adına eşsiz bir fırsat sunacaktır. Ancak, bu durum önemli riskleri de birlikte getirir. Dikkatli bir planlama olmadan, hala hazırda kalabalık bir Akdeniz turizm piyasasında sürdürülemeyecek bir yapı halini alma yoluna girilebilir, bunun yanında da bu durum Mağusa’yı Kıbrıs’ın ikinci bölünmüş kenti olarak bırakabilir.

Mağusa ve Maraş’ın bir eko şehir modeli bağlamında yeniden inşa edilmesi, Mağusa’nın tüm sakinlerini barış içinde bir arada yaşamasını teşvik etmeyi yanısıra, son eko şehir teknolojilerini kullanarak, Mağusa ve Maraş’ın sorunlu bir bölgede barış ve sürdürülebilirlik için bir merkez rolü oynamalarına olanak sağlayacaktır.

Mağusa Eko Şehir Projesi Mağusa ve Maraş’ı Avrupa’nın model eko şehrine döndürmeyi hedeflemektedir. Projenin çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik refah ve barışı kurma gibi çok yönlü bir yaklaşımı olacaktır. Projeye katılanlar arasında yerel ve uluslararası mimarlar, permakültür tasarımcılar, ekonomistler, iş sahipleri, şehir planlama uzmanları, peyzaj uzmanları, mühendisler, sanatçılar, çatışma-arabuluculuk uzmanları ve daha birçok alanda uzman kişiler bulunacaktır .

 

Amaç Maraş eko şehir konseptinin uygulamaya konması ve Mağusa’nın gelişen kültürel, ekonomik ve çevresel bir merkez haline dönüşümdür. Tabi ki bu projenin alacağı yol 40 yıllık bir ayrılıktan sonra kesinlikle kolay olmayacak ve bu yol boyunca pek çok engellerle karşılaşılacaktır. Fakat, bu projeyi ilginç kılan da bu zorlukların ta kendileridir.

16-20 Ocak 2014 tarihlerinde bu projenin ilk ayağını oluşturan tartışma panelleri ve sunumlar Mağusa bölgesinde (kuzey ve güneyde) yer alacaktır.

16 Ocak 2014’te Derinya’daki Mağusa (Rum) Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki Açılış Seramonisi’ne herkes davetlidir. Bu tarihler süresince mimarlık, kültür, çevre mühendisliği, sürdürülebilirlik, ekonomi gibi toplamda dokuz farklı konuyu tema alan iki toplumdan toplam 63 uzman ve iş insanlarının oluşturduğu paneller düzenlenecektir. Bu paneller ışığında ise ABD’deki Massachusetts Institute of Technology (MIT)’den Prof. Jan Wampler liderliğinde 5 ‘Yaratıcı Takım’ Mağusa bölgesini barışın ve dayanışmanın sembolü olarak model bir eko şehire dönüştürecek yeni fikirler üzerinde çalışmalar yapacaklardır. Bu takımlar toplamda 16 Amerikan, 6 Kıbrıslı Rum ve 5 Kıbrıslı Türk mimar ve mühendis öğrencilerden oluşurken, bu tarihler süresince yapacakları çalışmaların sunumunu 20 Ocak 2014’te Mağusa Suriçi’ndeki Sinan Paşa Camii’de (Buğday Camii / Müze) yapacaklardır.

Mağusa’mızın geleceğiyle tamamen bağlantılı olan tüm bu oluşumları Iki Toplumlu Mağusa Insiyatifi olarak aktivistlerimizin katılımlarıyla aktif bir şekilde destekleyeceğimizi bildirmek isteriz.