Hakkımızda

Mağusa İnsiyatifi, 2009 yılında Mağusa özelinde başlayan kent savunması mücadelesini, özellikle sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik, kültürel mirasın ve ekolojik dengenin korunması ile demokratik kent yapılaşmasına odaklanarak ada geneline yayan kent hareketidir. İnsiyatif kurumsal bir yapıya bürünmek yerine çoğulcu bir yaklaşımla ve farklı meslek ve uzmanlık alanlarına mensup bireylerin katılımı ile örgütlenmiştir. 11 Ekim 2010 tarihli Mağusa Maraş açılımı bildirisi ile birlikte İnisiyatif, Maraş’ın BM parametrelerine uygun bir süreç ile Mağusa ile birleşmesi ve Kıbrıs sorununun çözümüne yerel bir örnek oluşturulması fikrini savunmuştur. Mağusa İnsiyatifi’nin çok yönlü faaliyet dağarcığı arasında çevre ve imar konularında söylemler üretmek, kent hakkı için mücadele vermek önemli yer teşkil eder. İnisiyatif kentin yapılaşmasının adil planlanması; su, yol, kanalizasyon gibi altyapı sorunlarının gündeme getirilmesi ve çözümüne yönelik destek sağlanması; ekolojik ve kültürel değerlerinin korunması; kentin kültürel miras, üniversite ve liman gibi değerlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir ekonomik yapıya kavuşması; kent yönetiminin uygulamalarının sorgulanması gibi konularda faaliyetlerine devam etmektedir.

Bir kent hareketinin adadaki ilk örneği ve öncüsü durumundaki Mağusa İnisiyatifi, birçok kent ve bölge inisiyatifinin kurulmasında da rol oynamıştır.