Mağusa İnsiyatifi 10. yılında!

Mağusa İnisiyatifi’nin yaşam bulduğu günden bugüne tam 10 yıl geçti. İnisiyatifimiz bir kent hareketinin belki de adamızda ilk örneğiydi. Kentin ve adanın bölünmüşlüğüne bir başkaldırı olan hareketimiz, bu bölünmüşlüğün yarattığı travmanın yanı sıra gelecekteki olası birleşmenin yaratacağı dinamikleri de ülke ve dünya gündemine getirdi. Tabu olan konuları tartıştırdı. Kentin dikenli tellerle kuşatılmışlığını, Maraş’ın insansızlaştırılmış halini, Ortaçağ kentinin terk edilmişliğini, koskoca bir limanın ıssızlığını kabullenmedi; tepki koydu, konferanslar, toplantılar, eylemler düzenleyip alternatifleri gösterdi. Kentin kapalı yollarını, açılmaz denen kapıları açtı. Kentin çok kültürlü yapısına inandı; her türlü inanca kentimizde ve ülkemizde saygı gösterilmesine öncülük etti. Adadaki tüm dinlerin ve kültürlerin kesiştiği kent haline gelmesi için yaptığı çalışmalar dünyada yankı buldu.

Mağusa İnisiyatifi, ülkemizin birleşmesi ve adamızın barış adası olması için her türlü dayanışmayı göstermektedir. Mağusa’nın taşıdığı potansiyelle birleşmenin tetikleyicisi olabileceğini savunmaya ve bu yönde Mağusalı paydaşlarıyla beraber hareket etmeye devam edeceğiz. Mağusa İnisiyatifi hiyerarşik örgütlenmelerin yerine geniş tabanlı çoğulcu yapısıyla aslında tüm kentin örgütüdür. Buralara sizlerle geldik, vicdanın ve gerçeklerin sesi olduk. Ayni yolda sizlerle yürümeye devam edeceğiz.
“Kentte Barış, Adada Barış, Dünyada Barış”