Türkiye İş Bankası’na Suriçi Şubesi Hakkında Mektup

18/09/2014

Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğü, İstanbul

Sayın Adnan Bali,

Uzun bir zamandan beridir Kıbrıs’ta, Mağusa Namık Kemal Meydanında faaliyet gösteren şubenizin surlar dışına taşınacağı bilgisini aldık. Meydanda aktivite gösteren ender kurumlardan biri olan Suriçi Şubenizin kapatılacak olması, kentimizin de merkezi sayılan bölgesinde ciddi bir insan trafiği kaybına yol açacak ve bölgedeki diğer kapalı duran işyerlerine bir yenisi daha eklenecektir.

Mağusa’da yıllardır aktivite gösteren Mağusa İnisiyatifi olarak bizler bu durumdan üzüntü duymakla beraber, kendisi 90 yaşına basan ve önümüzdeki yıl itibarıyla ülkemizde 60. yılını dolduracak Türkiye İş Bankası’nın, Mağusa Namık Kemal Meydanında şimdi bulunduğu noktada faaliyetlerini bir başka boyutta sürdürebileceğini düşünüyoruz.

Ayni zamanda gelecek yıl 2300. yaşına basacak kentimizin çok ciddi bir kent müzesi ve kent arşivine ihtiyacı vardır. Ortaçağ’ın en önemli kültürel miraslarından olan kale kentimiz, yıllardır gerek turistlere gerekse gelecek kuşaklara geçmişimizi hatırlatacağı bir kent müzesinden yoksundur. Gelen giden yönetimlere de bu önerilerimizi sunduğumuz halde maalesef ülkemizde kültürel değerlerimiz ve bu türde çalışmalar pek değer bulmuyor! Suriçi binanıza kent müzesi/kent arşivi formasyonu verip, binaya gayet modern ve anlamlı bir işlev kazandırılması, kentte ciddi bir eksikliği dolduracak, belki de 2300. yaş günü için kente verilmiş en büyük hediye olacaktır. Türkiye İş Bankası’nın kültüre yaptığı katkıları taçlandıracaktır.

Bu konuda yani kent müzesi/kent arşivini projelendirme konusunda DAÜ Mimarlık/İç Mimarlık bölümlerinin de bizlere destek verebileceklerini düşünüyorum. Bu konuda onlarla da sürekli temas içindeyiz ve böyle bir eksikliğin kentte mutlaka giderilmesini onlar da düşünmekte ve desteklemektedirler. Ayrıca bu konuda bize bilgi verebilecek bir taslak çalışmayı da İstanbul’da müzeoloji ve müzeografi konusunda oldukça deneyimli olan Tetrazon Şirketi ve onun sahibi/tasarımcısı Burçak Madran hanımla da işbirliği içinde bu düşüncelerimizi taslak bir projeye yansıttık. Tetrazon’un Türkiye İş Bankası’nın Sirkeci’de yaptığı müzeyi de gezerek büyük bir keyif aldık ve mutluluk duyduk. Bu taslak çalışmayı, görüş ve düşüncelerimizi daha iyi anlatabilmek adına ekte sizlere gönderiyorum.

Bu konuda bizi cesaretlendirenlerden biri de Prof.Dr.Kenan Mortan hocamız olmuştur. İş Bankası yayınlarından kitapları basılan Kenan hocamızla da Mağusa’da ciddi bir eksiklik olan kent müzesi olgusunu beraber tartışmıştık. Bu süreçte İş Bankası Mağusa Şube Müdürü sayın Şenol Şenyiğit ile konuşup ona da düşüncelerimizden bahsettik. Bize oldukça olumlu yaklaşıp, bizlere görüş ve düşüncelerimizi Genel Müdürlüğe ileteceğini söyledi.

Sizlerin de Mağusa’da ciddi bir eksikliği giderebilecek bu çalışmaya destek verebileceğinizi düşünüyoruz. Bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarım.

Dr.Okan DAĞLI

Mağusa İnisiyatifi

www.okandagli.com

www.magusainsiyatifi.org

http://www.magusatipmerkezi.org

Tel: 0533 8618191