Pile Covid-19 Önlemleri Hakkında Basın Açıklaması

C:\Users\Pnp\Desktop\LOGOYENI3.jpg

 

Mağusa İnisiyatifi Basın Açıklaması

Mağusa İnisiyatifi olarak Kıbrıs adasının bütününde COVID-19 salgınının tamamen kontrol altına alınmasının ve vaka sayılarının kuzeyde uzun bir dönemdir, güneyde ise zaman zaman 0 olarak kaydedilmesinin ada için son derece önemli bir gelişme olduğuna inanıyoruz.

Ancak, dün UBP-HP hükümetinin Pile’de yaşayan vatandaşların kuzeye geçişleri ile ilgili aldığı önlemleri baskıcı ve ırkçı bulduğumuzu vurgulamak isteriz.

Öncelikle, adanın kuzeyinde ve güneyinde hiçbir yurttaşın cep telefonu üzerinden takibi yapılmazken, sadece Pile’de yaşayan vatandaşların özel hayatını ihlal edecek bir şekilde, zoraki olarak kayıt altına alınma dayatması, demokratik bir tercih değildir.

İkinci sorun ise Pile’de yaşayan insanların Kıbrıslı Rumlarla iletişim kurmasının yasaklanması kararıdır. Pratik olarak nasıl takip edileceği bilinmeyen bu kararın alınmasında temel olarak tüm Kıbrıslı Rumları hastalık yayacağı zihniyetinden hareket edilmesi utanç vericidir. Bir topluluğu genelleştirerek, onları zararlı olarak niteleyen anlayışa ırkçılık denir. Hükümet tarafından açık bir şekilde ırkçılık yapılması, kuzey Kıbrıs’taki siyasi bakış açısının da dünyadan ne kadar kopuk ve evrensel değerlerden ne kadar uzak olduğunu gözler önüne sermektedir.

Mağusa İnisiyatifi olarak aylardır özgürlükleri kısıtlanmış Pilelilerin, kendilerini hastalıktan koruyacak öz-bilince sahip olduğuna inanıyoruz. Halk sağlığına bir tehdit oluşturma riskinin farkında olan her yurttaş gibi Pileliler de sosyal mesafe uygulamalarını dikkate almak ve maske takmak gibi zorunlulukların bilincinde hareket ettiği sürece olası riskleri en aza indirebilirler.

Temel önlemleri almak yerine, özgürlüğü kısıtlayıcı ve ırkçılığı barındıran çözümlerle COVID-19 riskini azaltmak mümkün değildir. Hastalığın, hiçbir ırk, yetki veya sınıf barındırmadan bulaşıcı olma riskinin çok yüksek olduğu bilinmektedir. Bu anlamda bakanlar kurulunun yurttaşlarına güvenmediği ifadesi olan bu tedbirleri anlaşılır gibi değildir.

Mağusa İnisiyatifi olarak, adada salgın kaygısının ciddi bir şekilde giderildiği ortadadır. Tarafların yeni normale dönük hazırlıklar yaptığı görülmektedir. Ancak, yurt dışından gelen turistlere yönelik paketler hazırlanırken, Kıbrıs’ta yaşayan insanların adanın tümüne yönelik hareket özgürlüklerine yönelik henüz bir adım atılmamıştır. Talebimiz, en kısa zamanda, adanın iki yarısında yaşayan insanların hareket özgürlüklerinin sağlanmasıdır. Bu anlamda, Pile’deki çağdışı kararların geri alınmasını ve önlemler dahilinde mevcut olan bütün geçiş noktalarının tüm yurttaşlar için en erken zamanda açılmasını talep ederiz.

Mağusa İnisiyatif adına

Okan Dağlı

1.6.2020