Mağusadaki Kanalizasyon Sorunu – Basın açıklaması

17.09.2020

BASIN AÇIKLAMASI

Mağusadaki Kanalizasyon Sorunu

Mağusa kent sakinleri olarak, bir türlü sonlanmayan Kanalizasyon şebekesinde yaşanan sorunların çözülememiş olmasından dolayı ciddi rahatsız olduğumuzu kamuoyu bilgisine getirmek durumundayız.

Bilindiği gibi Mağusa kentinde yapılan kanalizasyonda teknik sıkıntılar vardır. Bu sıkıntıların aşılması için Avrupa Birliği tarafından 2013 yılında karar alınmış ve 2014 yılında uygulanması için bütçe ayrılmıştı. Ancak, Belediye yönetimindeki değişiklikten sonra proje uzun bir süre askıda kalmıştır. Burada geçmiş yüklenicinin Belediye ve Merkezi İdare üzerinde uyguladığı baskı gecikmeye sebep olmuştur. 2018 yılı başında Belediye tarafından AB’ye proje için onay verilmiş, ancak bu onaydan sonra da süreç beklenildiği gibi ilerlememiştir.

Bugün anlaşılmaktadır ki, tamiratların başlamamasının temel dayanağının tamirat projesinin KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın vize prosedürüne takılmış olmasıdır.

Gelinen aşamada, Mağusa’daki Kanalizasyon sorunu kamu refahını olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu konuyla ilgili olarak Mağusa Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası ve Avrupa Birliği arasındaki uzlaşmazlıktan dolayı, Mağusalılar cezalandırılmaktadır. Bizler, kanalizasyon kokusu ile yaşamak zorunda kaldığımız her geçen gün, ilgili paydaşların bahanelerini dinlemek istemiyoruz. Sorunun çözülmesini talep ediyoruz.

Mağusa İnisiyatifi olarak yaptığımız araştırmada kanalizasyon sisteminin durumu hakkında gelinen aşamaya dair aşağıdaki bulgulara eriştik. Mevcut durumu kamuoyunun aydınlatılması adına vurgulamak isteriz:

1- Avrupa Komisyonu, Kanalizasyon Tadilat Projesi için uluslararası bir ihale gerçekleştirmiş ve ihaleyi kazanan firma ile sözleşme imzalamıştır. Fakat tamiratı üstelenecek yüklenici firma KTMMOB’nin vize prosedürünü bir türlü tamamlanmamış olmasından dolayı projeye başlayamamıştır. KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, tamamen boru tamiratı ve yenilemesinden ibaret olan bu projede “beşinci kez düzeltme” talep etmiştir. Hissiyatımız, vize prosedürünün bir tür geciktirme ve bezdirme vesilesi olarak kullanıldığı, işin yokuşa sürülmekte olduğu ve Kıbrıs Türk toplumuna ayrılmış finansal kaynağın heba edilme tehlikesinin mevcut olduğudur.

2- Projenin tamamen boru tamiratı ve yenilenmesinden ibaret olması ve doğrudan halk sağlığını ilgilendirmesi nedeniyle, Mağusa Belediyesi Meclisi, 2 Mart 2020 tarihli toplantıda, tamiratların vizesiz başlamasına yönelik olarak karar üretmiştir. Ortada AB tarafından ayrılmış bir bütçe ve işe başlamaya hazır bir yüklenici olmasından dolayı, bu konunun artık daha fazla geciktirilmeden ilerletilmesi vurgulanmıştır.

3- 10 Eylül 2020 yapılan son  Belediye Meclisi toplantısının yazılı gündeminde Kanalizasyon konusu tekrar yer almıştır. Bu toplantıdaki beklenti 2 Mart tarihli kararın gereğinin yapılması ve işe başlanmasının teyit edilmesiydi.

4- Avrupa Komisyonu’nun, önceki (projeyi hatalı olarak inşa eden) yüklenici ile olan alacak/verecek davası halen devam etmektedir. Önceki yüklenici firmanın temsilcileri KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası’nın üyeleridir. Acaba KTMMOB İnşaat Mühendisleri Odası kendi üyelerini sürmekte olan davada “kollamak” adına mı işi yokuşa sürmektedir? Mağusalıların kanalizasyon kokusu içinde yaşamasından ve salgın hastalıklara davetiye çıkarmaktan yana taraf mı olmaktadır? KTMMOB İnşaat Mühendisler Odası acaba  boru tamiratından ibaret olan bir projeyi neden ısrarla “yeni proje” olarak nitelendirmektedir?

5- 2009 yılında inşa edilmeye başlanan proje için vize şartı aranmamıştı. Avrupa Komisyonu’nun şimdi tamirat projesinde vizesiz işe başlamama ısrarı muhtemelen yaşanan hukuki ihtilafların, dava süreçlerinin getirdiği kendini sağlama alma durumudur. Ancak, Avrupa Komisyonu da kendini sağlama alırken, sürecin çıkmaza girmesine neden olmakta ve halk sağlığını da tehlikeye atmaktadır.

Özetle, taraflar kendi pozisyonlarını sağlama almaya çalışırken, Mağusa kenti sakinleri lağım kokusu ve hastalık riski ile yaşamaya mahkûm edilmektedir.

Tüm bunların yanında, Kanalizasyon şebekesinin ve arıtma tesisinin operasyonel olarak devamlılığı için de ödenmesi gereken borçların olduğu bilinmektedir. Kanalizasyon şebekesini çalıştıran şirkete milyon euroya ulaşan borçların olduğu dile getirilmektedir. Bu borç ile ilgili olarak da Mağusa Belediyesi yönetimi daha şeffaf biçimde, kent sakinlerine hesap vermelidir.

Mağusa İnisiyatifi olarak süreci gerçekten kaygı ile izlemekte ve Kanalizasyon Tadilat projesinin eski projeyle bir hesaplaşma aracına çevrilmesini reddetmekteyiz!

Yargıya taşınmış bir dosyada, tarafsız çalışması gereken profesyonel örgütlerin taraf gibi davranmasını kabul etmiyoruz!

Planlanan 22 milyon Euro tutarındaki Avrupa Birliği tadilat projesi desteği, ve Kanalizasyon Arıtma Tesisi kapasitesinin artırılması ile ilgili finansal desteğin kadük edilmesini kabul etmiyoruz.

Arıtma Tesisi ve hatalı inşa edilmiş kanalizasyon sistemi kentin yükünü uzunca zamandır kaldıramıyor. Gelinen noktada tarafların uzlaşmaz tutumu ve kimsenin bu konuda sorumluluk almamasından dolayı Mağusalılar mağdurdur ve kızgındır.

Halihazırda yaşanan pandemi krizi herkesin belini bükmüşken, kent turizm potansiyelini kaybetmişken, yükseköğretim konusunda bilinmezlikler sürerken, ekonomik kriz her geçen gün ağırlığını hissettirirken, kent sakinleri olarak daha fazla kriz değil, sorunların bir an evvel çözümünü talep ediyoruz.

Mağusa İnisiyatifi olarak Mağusa Belediyesi, Avrupa Komisyonu, İnşaat Mühendisleri Odası ve KTMMOB ile yüklenici firma olan Çeltikçioğlu Ltd’i diyalog yoluyla sorunu acilen çözmek için irade göstermeye çağırıyoruz. Tamirat projesinin geçmiş ihtilaf ve kavgalara rehin edilmeden, bir an önce uygulanıp tamamlanmasını talep ediyoruz.

Mağusa İnisiyatifi adına

Mertkan Hamit