Mağusa’da Koparılan Bu Fırtına Neden? – Basın açıklaması

C:\Users\OKAN\Desktop\Mİ 2015\LOGOYENI3.jpg

Mağusa’da Koparılan Bu Fırtına Neden?

Mağusa’da uzun yıllardır süren iki toplumlu aktiviteler ve toplumlar arası yakınlaşma süreçleri sadece bölgemizde değil uluslararası toplumda da ilgi uyandırmıştır. Bu yakınlaşma özellikle Mağusa’nın güneyinde yaşayan Kıbrıslı Rumlar arasında yapılan kamuoyu yoklamalarında federal bir çözüme destek verenlerin oranında ciddi bir artışla %70’lere yaklaşmıştır. Adamızın çözüm sürecine girdiği bir dönemde bu tür birlikteliklerin bölge barışına ve çözüm sürecine destek olacağı gayet nettir.

Bu arada dünya kültürel mirasının en önemli eserlerinden biri olan Othello Kalesinin sağlamlaştırma çalışmaları da İki Toplumlu Teknik Komite tarafından yürütülmüş, UNDP PFF’nin projesi ve AB’nin finansmanı ile yerli firmalarımızın emeğiyle sonuçlandırılma aşamasına gelinmiştir. Bu süreçte Slovak Büyükelçisi Dr. Oksana Tomova’nın uzun süredir iki tarafın politik partileri ile yaptığı toplantıların bir yenisinde Mağusa bölgesi ziyaret edilmiştir. Bu ziyarete Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri yanında, Mağusa’daki sivil toplum örgütlerinden İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi ile Mağusa’nın Türk ve Rum Belediye Başkanları da dahil edilmiştir. Bölünmüş kentimiz Mağusa’nın yeniden birleştirilmesi sürecinde geçmişte her iki belediyenin başkanları Oktay Kayalp ile Alexis Galanos, kentin ileride yeniden birleştirilme sürecinde, şimdiden ortak çalışmaların başlaması için görüş birliğine varmış ve bunu bir deklarasyonla 2013 yılında basına açıklamıştı.

Bu ilişkiler hiç yokmuş gibi kentimizde yapılan bu ziyarette G.Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e bir takım muhafazakar kesimler ve milletvekillerinden hatta devletin derin kesimlerinden tepkiler konmaya çalışılmıştır. Bu tepkileri ve gerekçelerini anlamak mümkün değildir. G.Mağusa Belediye Başkanı Sayın Arter bir belediye başkanının davranması gerektiği gibi yapmış ve tüm konuklara misafirperverliğini göstermiştir.

Kentimiz barış ve yakınlaşmanın merkezi haline gelmişken, gerek sivil toplumun gerekse yerel yönetimin çözüm sürecine destek olacağı ve kentin bölge barışına katkı koyacağı çalışmalarda bizlere engel olacak, dezenformasyon yapacak kişi ve kurumlara her türlü tepkiyi anında göstereceğimizi kamuoyuna duyururuz.

Okan Dağlı

Mağusa İnisiyatifi Aktivisti