Mağusa limanıyla ilgili bir görüş

Mağusa limanıyla ilgili bir görüş…

–          Armatörleri temsil eden BIMCO vs gibi kurumlarda etklili yunan ve rum temsilciler vardır. Her iki ülke de deniz taşımacalığında etkili konuma sahiptirler… Bu nedenle Mağusayı “illegal” ilan etme yetenekeleri var

–          Bunun yanında Güney Kıbrıs ikili ilişkide olduğu ülkelerle, Famagusta çıkışlı gemileri kabul etmemeleri yönünde anlaşmalar yapabilmektedir. Öreneğin Lübnan, Mağusa çıkışlı gemileri bu anlaşma nedeniyile kabul etmemektedir.

–          Famagusta için önemli olan konteyner servisi veren hatların ve kuruvaze gemilerin uğrak limanı olabilmeleridir. Oysa bu düzenli hatlar “illigalite” nedeniyle Mağusa’yı uğrak limanı yapmamaktadır… Taşımacılıkta önemli rol oynayan konteyner servisini Mersin üzerinden daha pahalıya almak zorunda kalmaktayız.

–          Doğrudan Ticaretin (Direk Ticaret) etkisi kanımca tarım ürünleri ile sınırlı… Doğrudan ticaret olsa patates, narenciye ve süt ürünleri (AB hijyen standartlarına uyarsa) bir ihracat potansiyeli sağlayabilir. Ayrıca sınırlı bazı sanayi ürünlerine de potasniyel sağlayabilir. Çünkü sanayi ürünleri Türkiye üzerinden genel tarife ile AB pazarına girebilmektedir. Ama etkisi Ercan’ın açılması kadar olamaz. Yine de doğrudan ticaret olsa, orta vadede bazı üretim hareketleri sağlanabilir,ama doğrudan uçuşların sağlayacağı turizm sektörü etkisi kadar olmaz