Mağusa İnsiyatifi’nden 19 Nisan 2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçları ile ilgili açıklama

C:\Users\User\Desktop\Documents\My Documents\Magusa_insiyatifi_logo.png
Mağusa İnsiyatifi’nden 19 Nisan 2015 Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur sonuçları ile ilgili açıklama

Mağusa İnsiyatifi olarak, barış ve çözüm odaklı ilerici güçlerin içinden ikinci tura kalan bağımsız aday Mustafa Akıncı’yı içtenlikle kutlarız.

Toplumsal demokrasi, uzlaşı ve iç barış kültürümüzün geliştirilmesi, federal çözüme ulaşmak için federal değerlerin yaratılması, empati ve hoşgörüyle güven yaratıcı önlemlerin sürece dahil edilmesi, acil ihtiyaçlarımız olarak ortada durmaktadır.

Sn. Akıncı’nın ikinci turda seçilirse, bağımsız tarafsız, tüm partilere eşit mesafede duracak ve tüm renkleri kucaklayacak bir Cumhurbaşkanı olacağını açıklaması takdire şayandır. Parti rozetleri konusunda tarafsızlık sözü verirken; temel evrensel hak ve özgürlüklerin sağlanmasında taraf olacağını ilan etmesi toplumun bugünkü beklentilerine cevap veren bir söylemdir.

Yine Kıbrıslı Türklerin kendi kurumlarında söz sahibi olabilmesi, Türkiye ile ilişkilerde ne çatışmacı, ne teslimiyetçi ama uzlaşmacı bir tavır izleyeceğini ifade etmesi, güven yaratıcı önlemlerle desteklenecek çözüm odaklı bir siyaset sözü vermesi kayda değerdir. Geçmişte acıları paylaşan eski kuşaklara, yeni kuşaklar için nimetlerin paylaşılacağı bir gelecek hazırlama görevini vermesi, uzun yıllardır toplumumuzun günlük yaşamında duymak ve görmek istediği gelişmelerdir.

Akıncı, sembol olarak seçtiği zeytin dalının barışı, üretimi, verimliliği ve bu adada hep birlikte varolmayı, kökleşmeyi simgelediğini söyleyerek yok olan aidiyet duygusunu ve ortak değerleri yeniden canlandırmanın gerekliliğine de vurgu yapmıştır.

Mağusa İnsiyatifi, Akıncı’nın daha fazla zaman kaybetmemek adına özel müzakerecilerle değil liderler düzeyinde görüşmeleri sürdürme isteğini destekler, ikinci turdaki seçimle sadece Kıbrıslı Türk toplumunun liderini ve müzakerecisini değil ayni zamanda gelecekteki federal devletin dönüşümlü başkan adayını da seçeceğimizi halkımızın dikkatine getirir. Akıncı’nın ikinci tura kalmasını bu vesileyle bir kez daha selamlar, Cumhurbaşkanlığı yolunda ona başarılar dileriz.

Mağusa İnsiyatifi adına Serdar Atai