Mağusa İnisiyatifi 9 Eylül Toplantı Notları

Toplantı Notları

Mağusa İnisiyatifi ofisinde 9 Eylül akşamı yapılan toplantıya 60’a yakın katılımcı iştirak etmiştir. 15 kişi söz alıp görüş koymuştur. Gündemde konuşulan ana başlıklar ve önermeler aşağıdadır.

Liman

Mağusa kenti liman ile özdeşleşmiş bir kenttir. Sanayi limanı durumunda olması kent için büyük bir tehdittir. Limanı kurtaramazsak kenti kurtaramayız. Limanda katran ve alkol depoları gibi kent ve bölge için büyük tehdit oluşturan depolar vardır. Limanda 500.000 lt. alkol depolanmaktadır. 10.000 tonluk yüzer havuz vardır. İçinde toksik madde olan kimyasallar mevcuttur. Bunlar da deniz suyuna verilerek tüm bölge balığını ve balıkçılığını zehirlemektedir.

Akdeniz çöplüğü haline gelmiş limanda bunlar dışında da birçok artık madde depolanmaktadır. Şu anda liman açıklarında hiçbir limanın kabul etmediği mısır küspesi taşıyan gemi mevcuttur. Geminin imha edilmesi düşünülmektedir. Bu yapılırsa bölge denizi ciddi biçimde zarar görecektir.

Liman endüstri limanı değil, ticaret (roro gemileriyle) ve turizm limanı olmalıdır.

Serbest bölge denetlenemeyen bir bölge olup 3. bir ülke gibidir. Polisin müdahale edemediği bir alandır. Serbest bölgenin ve endüstri limanının derhal bölgeden uzaklaştırılması gerekmektedir. Serbest liman içindeki bir bölgenin hisseleri alınıp satılan bir şirketin elinde olduğu için şu anda bile kime ait olduğu belirsizdir. Konteynerlerde neyin depolandığı belli değildir. Serbest bölgenin bu tür belirsizliği mevcuttur. Konteynerlerin kontrolu mümkün değildir.

Alternatif bir liman şarttır. Bu tür bir limanın insan yerleşiminin olmadığı bir bölgeye taşınması elzemdir.

Kentin denizle buluşması için mutlaka çalışma yapılmalıdır.

Katılımcılık

Mağusa İnisiyatifi uzmanlık alanlarına göre komiteler kurarak çalışmalıdır. Çalışma grupları oluşturulmalıdır.

Örneğin: Kent İmar Planı, Ulaşım, Liman, Sosyal Medya ve İletişim Grupları (Komiteleri) gibi

Kenti bir bütün olarak ele alacak bir platforuma ihtiyaç vardır. Kent yanlış gelişiyor. Biyolojik çeşitliliğin olacağı yerde Kültür ve Kongre Merkezi vardır. Üniversite karanlık bir nokta olarak durmaktadır. Bu konuların bir bütün olarak ele alınması lazımdır.

Kentin İmar Planı için motivasyon yaratmak gerekmektedir. Paydaşlarla beraber hareket etmek için Mağusa İnisiyatifi bir enerji olabilir. Bu konuda başta belediye üzerinde olmak kaydıyla baskı oluşturmak gerekmektedir. (Salamis ana aksı, Suriçi, Bisiklet yolları gibi konular bir bütün içinde de değerlendirilmelidir)

Sosyal Medya ve İletişim

Ülkemizde çok yaygın sosyal medya kullanımı vardır. Bu oran %93’lere çıkmaktadır. Mutlaka bu alanda çalışma yapmalıyız. Aktivistlerimiz bu konuda eğitilmelidir. Bunun için 2 yıllık stratejik bir planlamaya ihtiyaç vardır.

Gazete veya internet gazetesi düşünülebilir.

Aktif siyasetin içindeki aktivistlerimiz ile daha yakın bir temasa girilmelidir.

İnisiyatifin 5 yılda geldiği nokta bir çalıştay ile sorgulanmalıdır. Güçlü ve zayıf yanları ortaya çıkarılmalıdır.

Gündelik Yaşam ve Turizm

Gündelik yaşamın iyileştirilmesi için çalışma yapılmalıdır. Kent kuşatılmışlıktan kurtarılmalıdır. Derinya Kapısının açılması için eylemliliğe devam edilmelidir. Bu kapı kentin turizm potansiyelini artıracak ve kent için bir nefes borusu olacaktır. Alternatif yol değil mevcut yolun açılması talep edilmelidir. “Bütünlüklü Çözüm”ler beklemeden bugünden itibaren birşeyler yapılmaya başlanmalıdır.

Sokak etkinlikleri hayatı renklendirecek eylemler veya aktiviteler düşünülmelidir.