Mağusa Canlandırma Projesi – Sunum özeti

Mağusa Canlandırma Projesi

Fizibilite Çalışması

Paydaşlarımız: İki Belediye, STÖ, Politik Partiler, Mimar ve Mühendis Odaları, Sanayi ve Ticaret odaları ve diğer ilşkili gruplar

Amaç: Büyük Mağusa Bölgesinin uzun vadeli gelişimi için kapsamlı ekonomik ve kentsel planlamasının yapılması

Genel olarak amaç ise gelecekteki vizyonunu belirlerken ve stretejik çözümler üretirken, bugünkü durumun saptanması, ileriye dönük analizler ortaya konması, tahmini tarihler belirlenmesi, maaliyetlerin çıkarılması ve değişik olasılıkların ortaya koymanması.

Bu çalışmaların yapılabilmesi ilgili otoritelerle işbirliğine ihtiyaç duyulacaktır.

Bu çalışmaya,

Mağusa Kıbrıslı Türk ve Rum Belediye Başkanları, Mağusalı yurttaşları temsilen,

Mağusa (KR) Sanayi ve Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, değişik ölçekteki iş dünyasını temsilen,

İki tarafın Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, KR Yeniden Yapılanma ve Yerleşme Konseyi, tüm mimar ve mühendisleri ve teknik uzmanları temsilen,

Mİ, MASDER, İki Toplumlu Mİ, Famagusta Ekocity Project, Imaginary Famagusta ve diğerleri Mağusa sivil toplumu temsilen değişik paydaşlar katılacaklar

Büyük Mağusa projesi 5 başlık altında ele alınacak

1-Kapalı Maraş

2-Kentin geri kalanı

3-Tarihi ve anıtsal yapılar

4-Liman

5-Doğal çevre

Proje Yönetimi

Bu çalışma için bir proje yöneticisi olmalıdır. Tüm projenin programını koordine edecek, paydaşlarla beraber ve onlar arasında proje çalışması için ilişkiyi sağlayacak. Yapılan çalışmalar her üç dile de çevrilecek. Çalışma gruplarının liderleri de proje yönetimi takımı içinde yer alacak olacak. Proje yöneticisi bu çalışma için grup liderlerini motive edecek.

Projesinin Bütçesi

Üç ana başlığa ayrılmaktadır.

a-Proje yönetimi maliyeti

b-Uzmanların maliyeti

c-Teknik ekipman ve enstrümanların maliyeti

Bunların dışında ücretsiz alınacak hızmetler de olacaktır.

a-KT, KR ve Uluslararası akedemisyenler

b-Bu çalışmada gönüllü yer almak isteyen teknik odaların temsilcilerı ve kamu çalışanları

c-İlerideki uygulamada yer alacak müteaahit firma temsilcileri

Maliyete etki edecek faktörler

Alan çalışması için gerekli gün sayısı

Hem alanda hem de masa başında çalışacak insan sayısı

Yabancı uzmanları geliş gidiş ve konaklama masrafları

GSI (Geographical Infotmation Systems) ve 3 Boyut Modelleme ve rapor üretme

Uzman Ekipler Uluslararası, KT ve KR’lardan oluşacak. 13 farklı ekipte toplam 66 kişi çalışma yapacak.

Bu çalışmaları alanlara göre ayıracak olursak,

1. ve 2. Alanlar olan Maraş ve diğer Mağusa için

Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Mekanik ve Elektrik Mühendisleri, Kıyı Mühendisleri, Kentsel Tasarım ve Çevre Uzmanları, Biyologlar ve Halk Sağlığı Uzmanları toplam 38 kişi

3. Alanda Tarihi ve Anıtsal Yapılar için (Suriçi, Salamis, Enkomi, St.Barnabas)

Özel Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, Metraj ve Keşif Uzmanları, Arkeologlar, Tarihçiler toplam 12 kişi

4.Mağusa Limanı

Özel İnşaat Mühendisleri, Denizcilik Mühendisleri ve Marina Uzmanları, Çevre Mühendisleri, Arkeologlar toplam 7 kişi

5.Doğal Çevre

Çevre Mühendisleri, Kıyı Mühendisleri, Kentsel Tasarımcılar, Biyologlar toplam 9 kişi

Kapalı Maraş ve diğer kısımda

Toplam 38 kişinin en yoğun mesai harcayacağı yerdir. Binaların alt yapı ve durumunu belirleyerek, depreme karşı dayanıklılığı dahil, en son standartlara bağlı olarak ya yenileme veya yıkıp yeniden yapmak için maliyet, zaman ve strateji yönünde gerekli çalışmaları yapmak.

Yol alt yapısı ve trafik

Elektrik ve Telekom

Kanalizasyon ve drenaj

Temiz su

Kamusal ve özel binalar

Kumsal ve sahillerin erozyona karşı durumu

Sağlık ve haşare kontrolu

38 kişi Kapalı Maraş için toplam 3000 saatlik alan ve masa başı, Mağusa için de 2000 saatlik bir çalışmaya gereksinim duyulmaktadır. (Toplam olarak Maraş ve Mağusa için hem alan hem de masa başı çalışmanın 15-16 gün sürebileceği düşünüldü)

Anıtsal ve Tarihi yapılar için 12 kişi toplamda 600 saatlik çalışma yapacak

Mağusa Limanı

Önerilen misyon: Mevcut ticari limanın kapasite tespit, marina, cruise merkezi ve yeni bir liman lokasyonu gibi geleceğe dönük çalışma yapmak. 7 kişi toplamda 260 saatlik bir çalışma yapacak.

Derinlik ve temizleme

Rıhtım

Dalgakıranlar

Cruise kapasitesi durumu

Doğal Çevre

Su durumu, fauna, flora, göletler ve sulak alanlar. 9 kişi toplamda 300 saatlik bir çalışma yapacak.