Liman Bölgesi’ndeki Surların Korunması ve Bölgedeki İnşaat Çalışmalarıyla İlgili Basın Açıklaması

Mağusa İnisiyatifi – Liman Bölgesi’ndeki Surların Korunması ve Bölgedeki İnşaat Çalışmalarıyla İlgili Basın Açıklaması

Tarihi Mağusa Surları’nın, tarihi ve kültürel değeri paha biçilmez bir anıt olduğundan kuşkumuz yoktur. Konuyla ilgili bazı çok ciddi sorunları gündeme taşımak istiyoruz.

Öncelikle UNDP-PFF kontrolünde tadilatına başlanan tarihi Othello Kalesi’nin liman tarafına uzanan Surlarına yaslanan gecekondulaşma mevcuttur. Uzun süredir devam eden bu gecekondulaşma, limanın başlangıcından bitimine kadar olan tarihi Surlar boyunca devam etmektedir.

Ayrıca son günlerde KKTC Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı, Devlet Plânlama ve İnşaat Dairesi tarafından hazırlanan bir projeyle, Mağusa Limanı içerisinde Veteriner Kontrol Binası olarak hizmet vermesi plânlanan bir bina inşa etmek istemektedir. Bu bina, Liman bölgesinin içerisinde, tarihi Surların duvarına çok yakın (neredeyse Surlarla birleşik denilebilecek bir yakınlıkta) inşa edilmesi plânlanan bir binadır. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun bu inşaatın yapılmasını onaylamadığını duyumunu aldığımız ancak, konunun ilgili bakanlık tarafından yeniden Anıtlar Yüksek Kurulu gündemine taşınmak istendiğini de biliyoruz. Böylelikle bir onay alınması ve inşaatın yapılması da mümkün hale gelebilecektir.

Tarihi yapıların ve çevrenin korunmasında, zarar ortaya çıkmadan, tehlike doğduğu anda sorun tespit edilmeli ve giderilmelidir. Mağusa’nın çok kıymetli bir parçası olan tarihi Surların ve Mağusa Limanı’nın dokusuna çok ciddi zarar veren veya verecek her türlü yapılaşmanın oradan kaldırılması ve yenilerine izin verilmemesi gerekmektedir.

Mağusa İnisiyatifi olarak, bu inşaatı yapılmaması, konuyla ilgili bütün bilgilerin derhal halkla paylaşılmasını talep ediyoruz. Bu bilgilerin halkla paylaşılması ve tarihi Mağusa Surları’na çok ciddi zarar vermesi mutlak olan bu yapının yapılmaması Anayasa’nın 39. maddesiyle devlete yüklenen ödevin yerine getirilmesinin bir gereğidir. Bilindiği gibi, KKTC. Anayasası, “Tarih, Kültür ve Doğa Varlıklarının Korunmasını” bir temel insan hakkı olarak saymaktadır (39. madde). Buna göre Devlet, tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtların korunmasını sağlamak ve bunun olması için düzenleyici, destekleyici ve özendirici önlemleri almakla yükümlüdür.

Mağusa İnisiyatifi olarak bu küçük uyarıyı yapar, konunun takipçisi olacağımızı halkımızla paylaşırız.

Nurcan Gündüz

Mağusa İnisiyatifi