Kıbrıs Sorunu ve Ekonomide Alternatifler Sunumu

Sunum/Workshop

Kıbrıs sorunu ve ekonomide alternatifler:

Mağusa’yı canlandırma projesi

2010 yılında faaliyetlerine başlayan Mağusa İnsiyatifi, yaklaşık 4 yıldır Maraş- Liman- Suriçi olarak adlandırabileceğimiz tezlerini geliştirme ve farkındalık yaratma çalışmaları sürdürüyor. Mağusa İnsiyatifi Maraş’ın BM kontrolünde yasal sahiplerine açılması, Mağusa Limanı’nın AB gözetiminde uluslararası ticarete kazandırılması ve Mağusa Suriçi’nin UNESCO dünya mirası listesine eklenmesini savunmaktadır.

Kamuoyu yoklamasında İnisiyatif’in görüşleri Mağusa halkı tarafından %73 oranında onay gördü. Bir süre önce ise Kıbrıslı Rum toplumundan gelen talepler doğrultusunda Mağusa İnsiyatifi’nin bu tezi temelinde İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi kuruldu. İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi bu sürede yaptığı ortak çalışması sonucunda Mağusa’nın canlandırılmasına yönelik ortak bir vizyon geliştirdi. Bu ortak vizyondan hareket ederek bir proje oluşturuldu. İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi’nin görüşleri Mağusa’nın Türk ve Rum Belediyeleri tarafından da ilgi gördü ve Mağusa İnsiyatifi’nin görüşleri temelinde iki belediye işbirliği anlşaması imzaladı.

Bu workshopda İnisiyatif üyeleri tezlerini daha açık bir şekilde anlatmak ve bu tezlerden yola çıkarak hazırladıkları projeyi sizlere sunmayı amaçlamaktadır. Sunumun ardından aşağıdaki konuları tartışmaya açmak ve katkı koyabilecek öğrenci, akademisyen, araştırmacı ve ilgililerden destek almayı hedefliyoruz:

  • Mağusa’yı Canlandırma Projesi’nin hayata geçmesi genelde ada ekonomisine özelde ise Kuzey Kıbrıs ekonomisine ne tür katkılar yapacaktır? (GSMH, istihdam, yatırım, KOBİ’ler, vs.)
  • Proje’nin hayata geçmesi durumunda Kıbrıs Türk sermayesi ve emeği sürece nasıl entegre edilebilir?
  • Projenin hayata geçmesinin siyasi engelleri ve olanakları nelerdir?
  • Projeyi ‘barış projesi’ olarak ortaya koyabilmek ve tabana yayabilmek için uygulanması gereken yöntemler neleri kapsamalıdır?
  • Bu ekonomik işbirliği ve katkı toplumların yakınlaşmasında sinerji yaratır mı?
  • Kadın, Göçmen, Engelli gibi toplumlarda marjinalize olmuş olan kesimleri bu sürece entegre etmek için dikkat edilmesi gereken noktalar neler olmalıdır?
  • Yerel ve üst yönetim işbirliği açısından nasıl bir strateji izlenmelidir?
  • Güvenli veri üretebilmek için ne tip çalışmalar yapılmalıdır?

Mağusa İnisiyiatifi ve bu sürece kadar olan çalışmaları ile ilgili detaylı bilgiye www.magusainsiyatifi.org adresinden erişebilirsiniz.