Ercan Hava Limanı ve Maraş açılımı çözüm sürecine katkı yapacaktır

Mağusa İnisiyatifi kurulduğu günden beridir Maraş, Suriçi ve Mağusa Limanı açılımı ekseninde hareket eden bir birlikteliktir. Son günlerde çeşitli kanallardan alınan haberler Kıbrıs Sorununda ivme yaratacak Maraş-Ercan Hava Limanı konusunda yeni bir girişim başlatıldığına dair bilgileri öne çıkarmaktadır.

Bu yönde girişimler kesinlik kazanmamış olsa da, Kıbrıs Türk siyaseti aktörlerinin kapsamlı çözüm dışındaki adımların faydasız olacağı yönünde görüş bildirmiş olmasını üzüntü ile karşılamaktayız. Mağusa İnisiyatifi olarak güven yaratıcı önlemlere gerektiği kadar önem verilmemesinin çözümü ötelemekten başka bir işe yaramayacağına inanıyoruz. Çözüm sürecinin sadece liderlerin müzakeresi ile ileriye gidip sonuçlanacak bir süreç olmadığını yaşayarak öğrendik. Süreç ancak ve ancak eş zamanlı başlatılacak güven yaratıcı önlemler, bunun yanında da liderlerin çalışmalarına katkı koyacak yabancı ve yerel uzman kadroların çalışmasıyla ileriye taşınabilinir.

Unutulmamalıdır ki, sürecin sonunda toplumların onayına sunulacak bir çözüm metninin başarısı, birbirine güven duyan ve çözümün fayda sağlayacağına ikna olmuş olan toplumların çoğunluğundan EVET oyu aldıktan sonra mümkün olabilir.

Yıllardır süren kapsamlı müzakarelerin gösterdiği gibi, sadece liderlikler arası yapılacak olan çözüm müzakerelerinin Kıbrıs Sorununu sonuçlandırması mümkün değildir. Müzakerelerin yanında halkın da sürece hazırlanmasının önemine inanıyoruz. Bu nedenle liderlikler arası müzakerelerin yanında, toplumlararası diyaloğu ve işbirliğini arttıracak güven yaratıcı önlemlerin de sürekliliğinin eş zamanlı olarak sağlanması gerektiğini bir kez daha vurgulamayı görev biliriz.

Bu noktada Maraş ve Liman(lar) açılımının çözüme giden süreçte ortak yaşama ve ekonomik gelişmeye emsal teşkil edeceğini ve bu adımın son derece hassas bir güven yaratıcı hamle olduğunu vurgulamak istiyoruz.

Bu noktada, Mağusa İnisiyatifi olarak, Kıbrıs’ın birleştirilmesine katkıda bulunacak olan Maraş’ın durumunun uluslararası hukuka uygun olarak düzenlenmesine yönelik başlatılan girişimleri selamlıyoruz.

Bu bağlamda Maraş’ın yasal sahiplerinin yerleşimine açılması ve Ercan Hava Limanı’nın uluslararası trafiğe açılmasındaki engellerin ortadan kaldırılması ile çözüme yönelik katkı sağlayacağına inanıyoruz.

Bunun yanında Mağusa İnisiyatifi olarak Mağusa-Maraş’ın geleceği ile ilgili düşüncelerimizi tekrardan tüm halkımızla paylaşmak istiyoruz.

  • Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 550 numaralı kararı doğrultusunda Maraş’ın yasal sahiplerine iade edilmesi gerektiğini vurguluyoruz.
  • Maraş’ın BM denetiminde açılıp, iki toplumun kararları doğrultusunda yönetilmesi ile, kapsamlı görüşmeler yoluyla her gün toplumlar arasında yaşanan diyalog eksikliğinin ötesine geçileceğine inanıyoruz.
  • Yapılacak açılımla beraber, Maraş’ın yasal sahiplerine BM denetiminde geri iade edilerek yeniden yapılanmasına olanak sağlanıp, iki toplum arasında oluşacak ortak girişimciliğin ve iş alanlarının oluşmasıyla bölgenin adadaki çözüme katkı sağlayacak kuvvetli bir emsal oluşturacağına inanıyoruz.
  • Maraş’ın özgürleştirilmesinin hem bölgeye, hem de ekonomik krizle boğuşan Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarına siyaseten ve de sosyo-ekonomik fayda sağlayacağına, bulunacak bütünlüklü çözüm metnine ise toplumların referandumda olumlu bir şekilde yaklaşmasına katkıda bulunacağına inanıyoruz.
  • BM ve AB’nin, Maraş ve Liman(lar) açılımını formüle ederken; malların, hizmetlerin, kişilerin ve emeğin serbest dolaşımı ve ortak yaşam ile ilgili sorunları aşmada büyük bir deneyimi olduğu ve kazanılan bu deneyimin bütünlüklü çözümü ada çapında uygulamada da anahtar rolü üstlenebileceğine inanıyoruz.

Okan DAĞLI

Mağusa İnisiyatifi Sözcüsü

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir