Derinya Geçiş Noktasıyla İlgili Basın Açıklaması

C:\Users\OKAN\Desktop\Mİ 2015\LOGOYENI3.JPG

Mağusa-Derinya Geçiş Noktasıyla İlgili Basın Açıklaması

CTP-UBP Hükümeti Derinya Kapısının Açılması Konusunda İsteksiz

İki lider tarafından uzun bir süre önce karara bağlanan ve teknik komitelerde onaylanan Mağusa – Derinya Kapısının açılması konusunda şu ana kadar herhangi bir ilerleme gözlemleyemedik. İki toplumun da açılması konusunda irade beyan ettiği ve bu irade doğrultusunda iki liderin Sayın Akıncı ve Sayın Anastasiadis’in, karara bağladığı ve teknik komitelerce de onaylanmış olan geçiş noktalarının açılması konusunda CTP-UBP Hükümeti herhangi bir girişim yapmamakta ısrar etmektedir.

11 Şubat 2014’te liderler tarafından onaylanan Ortak Metin doğrultusunda Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için başlatılan müzakere sürecine paralel Güven Yaratıcı Önlemler’in de hayata geçirilmesi başlığı konusunda şu ana kadar herhangi bir somut adım atılamamıştır. Karara bağlanan “mobil telefonların karşılıklı çalışmaya başlaması” “elektrik şebekelerinin birbirleriyle enterkonnekte olması” gibi adımların yanında özellikle her iki tarafta insan ilişkilerini olumlu yönde etkileyecek ve ekonomik/sosyal ve kültürel ilişkilere de olumlu yansıyacak olan geçiş noktalarının açılması noktasında Mağusa İnisiyatifi ve bölge halkı olarak hayal kırıklığımız devam etmektedir.

Özellikle Mağusa – Derinya geçiş noktası konusunda BM’nin de teyidi ile hiçbir sorunun kalmadığını, sadece geçişlerin açılması için hükümetlerce alt yapı sorununun bir an önce giderilmesinin beklendiği bir durumda, CTP-UBP Hükümeti tarafından ciddi bir açıklama ve takvimlendirme yapılmamıştır. Yaklaşık 4 ay önce kurulan ve takvimlendirdikleri sorunları dahi çözmede yetersiz kaldığını gözlemlediğimiz bir ortamda, hükümetin geçiş noktaları konusundaki irade eksikliği düşündürücüdür.

Görüşme sürecinin olumlu bir havada devam ettiği bu günlerde sürece çok ciddi olumlu katkılar getirecek yeni geçiş noktalarının açılmasına karşı CTP-UBP Hükümetinin bu duyarsızlığının veya iradesizliğinin altında yatan sebepleri de bilmek istiyoruz.

Mağusa – Derinya geçiş noktası gündeme geldiğinden beri topu askeri yetkililere atmaya çalışan CTP Genel Başkanı Sayın Talat’ın tutumu bizde şu ana kadar olumsuz bir etki yaratmıştır. Her türlü teknik sorunun aşıldığı halde hala daha her konuştuğunda siyasi iradesizliği ve isteksizliğini çeşitli bahanelerle ortaya koyan Sayın Talat’ın bu tutumu karşısında Başbakan Sayın Ömer Kalyoncu’nun da bu konuyla ilgili tek bir kelime söylememesi hükümetin isteksizliğinin bir başka örneğidir.

İki liderin karara bağladığı fakat hükümet tarafından adım atılamadığı için geçiş noktasının açılması konusundaki belirsizliği tüm çabalarımıza rağmen aşamadık.

Mağusa ve bölge halkının oldukça duyarlı olduğunu ve bu konuda adım atılmaması durumunda tıpkı Mayıs ayında yapılan eylemde olduğu gibi siyasi parti ve siyasi eğilim gözetmeksizin kentin birlik içinde hareket edip gerekli tepkiyi ortaya koyacağından hiç kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın.

Okan Dağlı

Mağusa İnisiyatifi