DAÜ sınırları içindeki AVM projesi ile ilgili basın açıklaması

 

C:\Users\OKAN\Desktop\Mİ 2015\LOGOYENI3.jpg

 

Mağusa İnisiyatifi Basın Bildirisi

 

DAÜ sınırları içindeki AVM projesi ile ilgili

Bir süredir DAÜ sınırları içinde yapılması tasarlanan AVM (Alış Veriş Merkezi) projesi ile ilgili basına yansıyan konu tüm bölge halkının da dikkatini çekmiştir. Son yıllarda Mağusa esnafının gerek Suriçi’nde gerekse Salamis (DAÜ) Yolu üzerinde olsun belli bir sıkıntı içinde olduğunu biliyoruz. Bu sıkıntının aşılmasına yönelik geçen haftalarda Mağusa Derinya Yolunun açılması ve kentin güneyiyle ilişkinin geliştirilmesi için yapılan etkinliklere esnafımız ciddi destek vermiştir. Bölgemizde gerek turizm gerekse de liman faaliyetlerinin kentin ekonomisi içinde payı ciddi biçimde düşerken, DAÜ de kendi sınırları içine kapanma politikasını geliştirmektedir. 20 bine yaklaşan nüfusu ile tüm eğitim, konaklama, yemek ve bilumum sosyal aktivitelerini kampüs içine hapseden üniversite, kentle olan ilişkisini her geçen gün azaltma yönünü giderken, çok ender de olsa Mağusa Suriçi’ni kullanma yönünde yaptığı girişimlerini de yeterli görmüyoruz.

Hal böyle iken DAÜ içine yapılacak yeni AVM kompleksi, 3 yönüyle bizim eleştirimizi alacaktır.

  1. AVM (Alış Veriş Merkezi) son dönemde büyük –mega- kentlerde gelişen bir olgudur. Özellikle planlı ve programlı gelişen batılı kentlerde kent merkezlerinin dışında kurulmaya özen gösterilen, kentlerin geleneksel alış veriş merkezlerini tehdit etmeyecek, kent merkezlerinin özellikle tarihi kentlerde çekim merkezi olmaktan çıkarmayacak şekilde ele alınmaktadır. Buna karşın plansız gelişen kentlerde kent merkezlerinde de kurulan ama bölge esnafının ve geleneksel çarşının tepkisini alan yapılar olmaktadır. Kentimizde de şu anda özel sektörün inşa sürecinde olan halen dev bir AVM inşaatı da mevcuttur. Bu noktada Mağusa gibi tarihi önemi büyük, bölünmüş ve geleneksel alış veriş merkezlerinin can çekiştiği bir kentte, hem de bir eğitim kurumu içinde, plansız büyüyen ve tıkanmış bir anayol üzerinde böyle bir AVM’nin kurulması kentteki tüm dengeleri alt üst edecektir. Ticari yaşamdan trafiğe, sosyal hayattan tarihi dokuya kadar her şeye zarar verecektir.
  2. Kıbrıs’ın en önemli eğitim kurumlarından biri olan DAÜ içinde kurulması tasarlanan böyle bir merkezin, devletin eğitim yatırımı için okula hibe ettiği bir alan üzerinde böyle bir ticari anlayışla elden çıkarılması, büyük rantlara kapı açarak, arkasında kamuoyunda tartışmalı bir ortam bırakarak bir kısım azınlığa rant getirecek ve dev bir eğitim kurumunu zan altında bırakacak bu projenin bir an önce durdurulması gerekmektedir. Plansız gelişen ve ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan kente bu proje daha da ciddi sorunlar yaşatacaktır.
  3. AVM’nin yaratacağı sosyal, ekonomik ve ekolojik maliyetlerin boyutu ve bunun hane halkı üzerine oluşturacağı maliyetin şeffaf bir biçimde sunulması gerekmektedir. Buna paralel olarak AVM projesinin kentin gelişimi ile ilgili kuşkuların artmasıyla oluşabilecek olan trafik, çevre kirliliği ve benzeri dışsal etkilerin nasıl çözümlenebileceğine dair şüphelerimiz vardır. Bu bölgelere yönelik hali hazırda var olan problemlerin daha da karmaşıklaşmasına neden olup, çözümlenemez bir hal almasıyla sonuçlanacağına dair kuşkularımızı arttırmaktadır.

Yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı DAÜ içindeki böyle bir ticari merkezin kamuoyunda tartışmalı bir şekilde ve bölgeye vereceği zararları da dikkate alarak yapılmasına karşı olduğumuz vurgulamak istiyoruz. Bu projeyi DAÜ yönetiminin bir an önce her ne gerekçe olursa olsun dolaylı bir şekilde onaylayacak pozisyona girmeden, bölgemizin ve kentimizin geleceği açısından durdurmasını talep ediyoruz.

Hasan İnce

Mağusa İnisiyatifi aktivisti, 30/5/15