Çözüm Süreci ile ilgili Basın Açıklaması

Mağusa İnisiyatifi adada iki toplumlu, iki bölgeli federasyona dayalı bir çözümün gerçekleştirilmesi için çeşitli alanlarda emek veren aktivistlerden oluşan bir birlikteliktir. Bu bağlamda İnisiyatif ülkemizde yaşayabilir ve kalıcı bir çözümün gerçekleşmesi, toplumlar arası diyaloğun ve yakınlaşmanın artması için çeşitli etkinlikler ve politik tezler ortaya koymakta; çözüm müzakerelerine ve tüm barışçı girişimlere destek olmaktadır.

Kalıcı çözümün geciktiği her günün Türk tarafını yeni yükümlülüklerin altına soktuğu ortadadır. Türkiye’nin 1974 yılında gerçekleştirmiş olduğu hak ihlallerine bağlı olarak 2011 yılındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan tazminat başvurusu 90 milyon Euro’luk para cezasıyla sonuçlanmıştır. Bu ise çözümün ne kadar acil olduğunu yeniden ortaya koymuştur.

Uluslararası hukukça defalarca cezaya çarptırılmış taraf olarak artık bu olgudan gerekli mesajı almamız ve rasyonel sonucu çıkarmamız gerekmektedir. Bu noktada hem uluslararası hukuka uygunluk, hem de toplumlararası ilişkilerin daha dostane hale gelebilmesi için Kıbrıs sorunun çözümü yönünde kararlı adımların hızlı bir biçimde atılması artık bir tercih değil zorunluluktur.

Mağusa İnisiyatifi, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun, Ortak Metin kapsamında “Taraflar müzakerelerin başarısını sağlama almak için, olumlu bir atmosfer yaratmayı arzu edecek. Sorumluluk yükleme ya da kamuoyu önünde müzakerelerle ilgili herhangi bir olumsuz yorum yapmaktan kaçınmakla yükümlüdür. Bununla birlikte çaba süresince, birleşik bir Kıbrıs’la ilgili perspektife dinamik bir ivme kazandıracak güven artırıcı önlemleri uygulamakla yükümlüdür” şeklinde bir taahhüt ortaya koyduğunu hatırlatır.

Mağusa İnisiyatifi, son günlerde Kıbrıs Türk tarafı adına yapılan ve Ortak Metin’in taahhüt edilen içeriğine ve ruhuna aykırı açıklamaları müzakere sürecinin sağlıklı yürümesi adına üzüntü ve kuşku ile karşılamaktadır.

Mağusa İnisiyatifi, kapsamlı çözüme yönelik müzakereler dahilinde Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nu, Müzakereci Kudret Özersay’ı ve hükümet adına sürece müdahil olduğuna inandığımız Dış İşleri Bakanı Özdil Nami’yi, 11 Şubat 2014 tarihinde altına imza konulan Ortak Metindeki ilkelere bağlı kalmaya davet etmektedir.

Mağusa İnisiyatifi, Kıbrıs Rum tarafının da süreci baltalayıcı açıklama ve girişimlerden uzak durması gerektiğini yeniden vurgularken, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum basın mensuplarının barış diline uygun bir biçimde habercilik yapmalarının sürecin geleceği açısından paha biçilmez öneme sahip olduğunu belirtmekte yarar görür.

Mertkan Hamit

Mağusa İnisiyatifi

 

Bir yorum ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir