Brüksel Toplantısıyla İlgili Basın Açıklaması

C:\Users\OKAN\Desktop\Mİ 2015\LOGOYENI3.JPG

Brüksel Toplantısıyla İlgili Basın Açıklaması

Avrupa Parlamentosu Birleşik Sol ve Nordic Yeşil Sol (GUE/NGL) grubunun, Avrupa Parlamentosu’nda “Kıbrıs’ta Çözüm ve Gelecek İçin Vizyon” konulu konuşma yapmaya davet ettiği AKEL Genel Sekreteri Andros Kyprianu ve CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat’ın konuşmaları 21 Ekim 2015 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

Kıbrıs’ın güney ve kuzeyinden birçok sivil toplum örgütleri ve sendikaların elli civarındaki temsilcilerinin de davetli olduğu toplantıya ayrıca çok sayıda akademisyen, politikacı, sivil toplum temsilcileri, diplomatik misyon görevlileri, AP parlamenterleri ve basın mensupları katılmıştır.

Üç saati aşkın süren toplantıda liderlerin sunumları sonrasında izleyicilerin soruları da yanıtlandı. Kıbrıs’ta barış ve çözüm için mücadele eden başta CTP ve AKEL olmak üzere sol güçlerin Kıbrıs Müzakerelerine bakışı ve nasıl katkı yapabilecekleri öne çıkan konular oldu.

Toplantıya Mağusa İnisiyatifini temsilen katılan inisiyatif aktivistleri Hüseyin Manik ve Cemal Mert söz alarak liderlere sorular yönelttiler.

Kıbrıs’ta sürdürülen klasik müzakere yönteminin bu güne kadar çözüm üretemediğini ve genelde toplumları birbirinden uzaklaştırdığını ifade ederek, 11 Şubat 2014’te toplum liderleri tarafından imzalanan ortak metin belgesinde ifade edilen şekliyle Güven Yaratıcı Önlemlere, AKEL ve CTP’nin nasıl katkı koyacağı soruldu. GYÖ’in barış atmosferini güçlendireceği ifade edilerek bunun da müzakerelerin önünü açabileceği belirtildi. Bu amaçla son beş yıl içinde Mağusa İnisiyatifinin yürüttüğü çabalar ifade edildi.

İkinci olarak ise Direkt Ticaret Tüzüğünün uygulamaya geçirilmemesinin nedenleri sorularak, parti liderlerinden konu hakkındaki görüşlerini ifade etmeleri talep edildi.

Parti liderleri genel olarak Güven Yaratıcı Önlemlere destek ve katkı yapacaklarını ifade ederlerken, Direkt Ticaret Tüzüğü konusunda farklı pozisyonları ifade ettiler.

Parti liderleri Talat ve Kyprianu, böylesi yoğun katılımlı uluslararası ve iki toplumlu etkinlikte bir arada olmaktan ve görüşlerini medeni bir şekilde paylaşmaktan memnuniyetlerini de ifade ettiler.

Mağusa İnisiyatifi olarak, barış ve çözüm yolunda Güven Yaratıcı Önlemleri savunmaya bundan böyle de devam edeceğimizi bu vesileyle bir kez daha ifade etmekte yarar görüyoruz.

Böylesi iki toplumlu buluşma ve toplantıların Kıbrıs’ta da düzenlenmesinin iki toplum bireylerinin yakınlaşmasına katkı yapacağının farkında olarak desteğimizin devam edeceğini açıklamak istiyoruz.

Cemal Mert

Hüseyin Manik

Mağusa İnisiyatifi