Bölünmüş Kentler Sempozyumu – Konuşma Notları

Bölünmüş Kentler Sempozyumu -Konuşma Notları-

  • Mağusa kentinin bir tarafı yaşamdan kopartılmıştır. Bölünmüş bir kent olarak bir yanı hayalet kent olarak anılmaktadır ve yaşamdan mahrum bırakılmıştır. Yaşam kentin bir tarafında durmuş ve dikenli tellerle izole edilmiştir. Bu şekliyle Mağusa, belki de dünyada tek kenttir.
  • Savaşın üzerinden 40 yıl geçmiştir.
  • Maraş konusu gerek iki toplum liderinin geçmişte yaptığı üst düzey doruk anlaşmalarında (1979 Denktaş-Kiprianu), gerekse BM GK 550 sayılı kararında bütünlüklü çözümün dışında tutulmuştur. Sadece yasal sahiplerinin yerleşimine açılabileceği ve bunun da BM Yönetiminde olacağı bu anlaşmalarda ve karalarda yer almıştır. Fakat şu anki resmi Türk tezi Maraş’ın kapsamlı çözüme kadar bu şekilde insansız ve yaşamdan uzak, hayalet bir kent olarak tutulmasından yanadır.
  • Mağusa rehin tutulmaktadır. Ve sadece Maraş değil kent bütünüyle rehin durumdadır. Kentin Maraşla beraber 1974 öncesinde en büyük iki ekonomik değerinden biri olan Mağusa Limanı da şu anda Direk Ticarete kapalıdır. Mağusalı KR’lar gibi KT sakinleri da bu mevcut durumdan memnun değildirler.
  • Bunu da yapılan kamuoyu anketlerinde görebiliriz. 2013 Ekim ayı içinde yapılan anketlerde Maraş’ın yasal sahiplerine BM gözetiminde devri ile beraber Limanın Direk Ticarete açılması görüşü kentin %73’ünden destek almıştır.
  • Tüm bunlara karşın kentin KT ve KR sakinleri büyük bir dayanışma içindedirler. Kentin fiziken bölünmüşlüğüne karşın beyinlerinde ve yüreklerinde kenti birleştirmişlerdir. Beraber yaptıkları birçok çalışma ve etkinlikte, binlerce insanı bir araya getirebilmektedirler.