Irkçı Derinya Plajı bir utanç abidesidir – Basın Açıklaması

C:\Users\Pnp\Desktop\LOGOYENI3.jpg

C:\Users\Pnp\Desktop\UCN.jpg C:\Users\Pnp\Desktop\MAGEM.jpg

Irkçı Derinya Plajı bir utanç abidesidir

Bir yıl önce, kuzeydeki Mağusa Belediyesi sadece Türk soyundan gelen TC ve KKTC vatandaşlarına Derinya Plajına gitmeye sınırlı erişim hakkı vermiştir. Bu plaja erişim sadece Kıbrıslı Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olan Türklerle ile sınırlandırılmıştır. Geçen yıl bu gelişmeler karşısında gerçekleştirilenin ırkçı bir anlayışı barındırdığını ifade etmiş, buna yönelik düzenlemeler talep etmiştik.
Bu yıl, belediye yeniden Derinya Plajına yönelik uygulamasını tekrarlamış, Derinya plajı “halk” plajı olarak açılmasına karar verilmiştir. Ancak, aynı ırkçı yaklaşımdan vazgeçilmemiş ve sadece TC/KKTC vatandaşı olan Türklerin erişebileceği bir alan yaratılmıştır.
Geçen yıl yine ayni gerekçelerle bu uygulamaya karşı çıkmış ve “Mağusa’nın çok kültürlü, çok dinli, çok dilli yapısını önemsiyoruz. Mağusa kentine ulaşan herkesin, (Kıbrıslı Rumların, turistlerin, öğrencilerin, göçmenlerin) etnik kökenine bakılmaksızın erişebileceği adımların atılması gerektiğine inanıyoruz. Mağusa ile bağ kuran tüm insanların dini, dili ve etnik kökeni farketmeksizin tellerle, engellerle ya da ırkçı uygulamalarla karşılaşmamasını istiyoruz” demiştik.
Bu çağda bu anlayışlar bizi ileriye taşımaz. Başka yerlerde yapılan ırkçı saldırılar ve anlayışlar mazaret gösterilemez. Dünyanın hangi bölgesinde olursa olsun ırkçılığın kendisi tüm insanlık için bir utanç kaynağıdır. Yüzyıllar geçse bunu savunanların ve uygulayanların üzerinde kara bir leke olarak kalır. Bu uygulamanın, bir zamanlar Güney Afrika’da “sadece beyazlar girebilir” tabelelarının asıldığı apartheid rejiminden, 1950lerde ABD’in Güney eyaletlerinde “siyahlar için otobüste ayrı koltuklar” uygulamasından hiçbir farkı yoktur.
Mağusa Belediyesi’nin bölgedeki askeri birimlerle yaptığı böyle bir anlaşmayla açılan Derinya Plajı, gerek belediyeyi yönetenlerin gerekse bölgeyi kontrol eden militer güçlerin üzerinde bir utanç vesilesi olarak kalacaktır. Bu ırkçı anlayışa bir son verilmesini, Derinya Plajı’na ırk, din, millet ayırımı yapılmaksızın erişimin özgür olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.
Mağusa’daki diğer kamusal alanlar gibi Derinya Plajı’nda da her insanın erişimi mümkün olana kadar, kamuoyunu Derinya Plajını boykot etmeye, ırkçı uygulamaya karşı durmaya çağırırız.
Son olarak, nihai amacımızın “Kıbrıs’ta Barış, Dünya’da Barış” olduğunu belirtmek isteriz. Kıbrıslı Rumların kapalı bölge Maraş’taki yaşam alanlarına erişmelerine izin verilmeyen, adakaramızda yetmezmiş gibi denizlerde de gerilimin artırıldığı bu günlerde, bu adada yerinden yurdundan, canından olmuş on binlerce insanımızın ortak acılarına anılarına saygı duymayan ve bunları görmezden gelerek yapılan açılımların yarattığı yıkıcı etkiye karşı duyarsız davranan yetkili veya yetkisiz insan ve kurumların, sessiz kalmasının barışı kuracak adımlar olmadığını tekrardan vurgularız.

MAĞUSA İNİSİYATİFİ

UNITE CYPRUS NOW (UCN)

MAĞUSA GENÇLİK MERKEZİ (MAGEM)