Mağusa’nın Kültürel Mirası Hakkında Ortak Açıklama

Ortak Açıklama

Mağusa kenti tüm adanın kültürel mozaiğinin bir aynasıdır. Bizler, bu kentten gelip, geçen, yerleşen, ve kültürleriyle beraber genlerini serpen insanların çocuklarıyız. Onların bıraktıklarının mirasçıyız. Milliyetçiliğin gözlerimizi kör ettiği yıllarda birbirimize verdiğimiz zararlarla kalmadık, kendi atalarımzın bize bıraktıkları kültüre mirasımızı da yok etmeye çalıştık. Bu mirası da insanlar gibi Türk/Rum veya Müslüman/Hristiyan diye tanımlayıp ayırdık ve saldırdık.

Ve şimdi kendi kendimize yaptığımız bu saldırılardan sonra ortak bir bilince ve ortak bir mirasa sahip olduğumuzu yavaş yavaş anlayıp, konuşmaya başladık. Geçmişimize, ortak değerlerimize sahip çıkmaya başladık. Empati yapmayı denedik ve başardık. Sınır tanımadan görev yapan Kültürel Miras Teknik Komitesi’nden ve sınırsızca bizlere destek veren UNDP ve AB temsilcilerinden ortak mirasa sahip çıkma yönünde çok katkılar aldık. Bir ülkeyi bölmeden, din ve ulus ayırımı yapamadan sevmeyi ve korumayı öğrendik.

Bu adanın ortak kültürel mirası onbinlerce yıllık ortak geçmişimizin ta kendisidir. Bunun yeni bir çatışma alanına değil, bizleri birleştirecek bir öğe olduğunu, işbirliğine ve barışa katkı yapacağına inanıyoruz.

Tam da bu süreçte Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın ülkemizde başlayan ortak kültürel mirasmıza sahip çıkma, toplumlararası diyalog, ortak bilinç ve ortak vatan olgusunu baltalama yönünde girişimlerine tanık oluyoruz. Tekrardan etnik ayrımcılığa prim verircesine adayı kuzey/güney olarak bölmeye, adanın bölünmüşlüğüne destek verircesine ortak kültürel mirasımıza ulaşımı engellemeye yönelik girişimlerini protesto ediyoruz.