Utanç Plajı Halkın Plajı Değildir – Basın Açıklaması

01.06.2018

UTANÇ PLAJI HALKIN PLAJI DEĞİLDİR

Bir yıl önce, Mağusa Belediyesi asker arasında yapılan bir protokol kapsamında Derinya Plajına gitmeye sınırlı erişim hakkı vermiştir. Bu plaja erişim sadece Kıbrıslı Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile sınırlandırılmıştır. Geçen yıl bu gelişmeler karşısında gerçekleştirilenin ırkçı bir anlayışı barındırdığını ifade etmiş, buna yönelik düzenlemeler talep etmiştik.

Bu yıl, Mağusa Belediyesi yeniden Derinya Plajına yönelik uygulamasını tekrarlamış, Derinya plajı “halk” plajı olarak açılmasına karar verilmiştir. Ancak, aynı ırkçı yaklaşımdan vazgeçilmemiş ve sadece KKTC ve TC vatandaşı insanların erişebileceği bir alan yaratılmıştır.

Bizler, Mağusa’nın çok kültürlü, çok dinli, çok dilli yapısını önemsiyoruz. Mağusa kentine ulaşan herkesin, (Kıbrıslı Rumların, turistlerin, öğrencilerin, göçmenlerin) etnik kökenine bakılmaksızın erişebileceği adımların atılması gerektiğine inanıyoruz. Mağusa ile bağ kuran tüm insanların dini, dili ve etnik kökeni farketmeksizin tellerle, engellerle ya da ırkçı uygulamalarla karşılaşmamasını istiyoruz.

Mağusa kentinin en önemli yönetim birimlerinden olan Mağusa Belediyesi’nin bu ırkçı anlayışa bir son vermesini, Derinya Plajı eğer açılacaksa, buraya erişimin özgür olması gerektiğinin altını çizmek istiyoruz.

Irkçı uygulamalar sonlanana kadar, Mağusa Belediyesi’nin halk plajı olarak adlandırdığı Derinya Plajını boykot ediyoruz.

Mağusa’daki diğer kamusal alanlar gibi Derinya Plajı’nda da her insanın erişimi mümkün olana kadar, kamuoyunu Derinya Plajını boykot etmeye, ırkçı uygulamaya karşı durmaya çağırırız.

Son olarak, nihai amacımızın KENTİMİZİN VE ÜLKEMİZİN YENİDEN BİRLEŞMESİ olduğunu belirtmek isteriz. Kıbrıslı Rumların kapalı bölge Maraş’taki yaşam alanlarına erişmelerine izin verilmeyen, bu adada yerinden yurdundan edilmiş on binlerce insanımızın ortak acılarına anılarına saygı duymayan ve bunları görmezden gelerek yapılan açılımların yarattığı yıkıcı etkiye karşı duyarsız davranan yetkililerin de, sessiz kalmasının barışı kuracak adımlar olmadığını tekrardan vurgularız.

Mağusa İnisiyatifi

Mağusa Kentimiz İnisiyatifi (Famagusta Our Town)

Mağusa Gençlik Merkezi (MAGEM)

Unite Cyprus Now