Derinya ve Aplıç Kapılarını Açın, hemen şimdi – Basın Bildirisi

Derinya ve Aplıç Kapılarını Açın, hemen şimdi…

UniteCyprusNow, liderlerin yaklaşık üç yıl önce karar verdiği fakat halen açılmayan sınır kapılarının açılamamsından endişe duymaktadır.

Mayıs 2015’te ilk liderler görüşmesinde üzerinde mutabakata varılan Derinya ve Aplıç kapılarının toplumlararası yakınlaşmaya hizmet vereceğini beklerken şu anda karşılıklı olarak tam bir suçlama oyununa dönüşmiştür.

Kıbrıs müzakere sürecinin yaşadığı çıkmaz ve toplumlarn üzerinde yarattığı hayal kırıklığını bir nebze olsun hafifletecek, toplumlararası yakınlaşma ve işbirliğine katkı yapacak Derinya ve Aplıç kapıları için karşılıklı gösterilen bahaneleri artık işitmek istemiyoruz. Ne mutakabiliyet ne pazarlık bu iki yolun henüz açılmamasının gerekçesidir.

Suçlama oyunlarını duymak değil, çıkmaza sokağa dönüşen doğu ve batıdaki bu bölgelerin hayat bulmasını istiyoruz.

1974 statükosunun bir sonucu olan bu geçiş noktalarının açılmasında, gerek tarafların gerekse Birleşmiş Milletler’in irade noksanlığının ve sorumluluklarını yerine getirememesinin altını çizer, 31 Mart Cumartesi saat 10.00’da Mağusa Derinya Yolunda yapılacak eyleme tüm kesimlerin destek vermesini istiyoruz.

Daha fazla temasın noktası daha fazla sosyal, kültürel birliktelik, ekonomik işbirliği ve daha fazla barış olduğunu biliyoruz.

Kapılar açılsın, hemen şimdi…