Mağusa Belediyesiyle ilgili bilgilendirme notu

Mağusa Belediyesiyle ilgili bilgilendirme notu…

Mağusa SOS Veriyor!

Mağusa İnisiyatifi olarak kentimiz Mağusa’nın çeşitli alanlarda ciddi sıkıntılarla karşılaştığını gözlemlemekteyiz. Merkezi idareden kaynaklanan çeşitli sıkıntıların yanında, doğrudan yerel yönetimden kaynaklanan sıkıntıların da olması Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in görevini en iyi şekilde yerine getiremediğini gözler önüne sermektedir.

Mağusalıların şu an da en büyük sorunu su ile ilgilidir. Belediye Başkanı İsmail Arter kısa bir süre önce Mağusa’nın su sıkıntısını, Güzelyurt’tan gelen su miktarının azalmasına bağlamıştır. Halbuki çeşitli kaynaklardan aldığımız bilgiler, su sıkıntısının sadece Güzelyurt kaynaklı olmadığını doğrulamıştır. Bunun yanında, hali hazırda var olan su arıtma şebekesinin de verimli çalışmadığı ortaya çıkmıştır. Özellikle arıtma tesisinin neden verimli kullanmadığını araştırdığımızda ise, KIBTEK’e olan borçların ödenmesine yönelik yeterli mali gücün olmadığı cevabının verildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Geçtiğimiz dönemlerde mali yapısı son derece güçlü olan Mağusa Belediyesi, son bir buçuk yıl içerisinde kendi borçlarını ödeyemeyecek durumda olması bizleri mali yapıyı da değerlendirmeye itmiştir. Bu bağlamda belediyenin bir ekonomik kurtarma paketi hazırlığında olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Ancak kurtarma paketinin esas mantığının borçların borçla ödeneceği bir tercih olduğu ortaya çıkmaktadır. Son bir buçuk yıl içerisinde hiçbir yatırım yapmayan Mağusa Belediyesi’nin hangi sebeplerle kurtarma paketine ihtiyaç duyduğu sorgulanmaya açıktır. Mağusa Belediyesi’nin bir buçuk yıl önce güçlü bir mali yapıya sahipken, bugün belediyenin batma riskinin olması kabul edilebilir değildir. Alınacak borç tüm Mağusalıların yaşam kalitesine de tehdit oluşturmaktadır.

Belediyenin mali gelirlerinde herhangi bir düşüş olmaksızın, giderlerinin bu denli artması buna rağmen Mağusalı’nın hayat kalitesini arttıracak herhangi bir yatırım yapılmamış olması da gider kaleminin artış sebebinin açıklanmasının zaruri olduğunu göstermektedir. Ayrıca bütçe kalemlerinde, usule uygun olmayan bir biçimde aktarımlar yaparak belediye kaynaklarının siyasi rant amaçlı kullanılması da dikkat çeken bir başka unsurdur.

Bir diğer önemli konu ise kanalizasyon sorunudur. Geçmiş dönemde yapılan kanalizasyonun sorunlarının olması, ardından gelen yasal süreçlerin sonucunda Avrupa Birliği’nin kendinden kaynaklanan sorunlardan dolayı 9 milyon euro harcanan kanalizasyonun tamiratı için 6 milyon euro ayırdığını biliyoruz. Ancak bu ayrılan 6 milyon euro dururken hangi sebepten olduğu bilinmeksizin Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter tarafından tamirat projesinin başlamamış olması bu tamirat miktarının yakın zamanda kullanım süresinin dolacağı riskini oluşturmaktadır. Bu yüzden sorunlu kanalizasyonun, tamiratının mümkün olmamasını getirecektir.

Atıl bir görüntüye sahip Mağusa’da ana arterler halen kaldırımsızken 2 yıl önce Tuzla’da, Mağusa Devlet Hastanesi arkasında başlatılan rekreasyon projesi de bir başka sorunlu unsur olarak karşımızda durmaktadır. Tuzla’da, dere yatağı ve Hastane yanında 2 yıldan beridir proje yapılması beklenen alan çöp malzemeleriyle doldurulmaya devam edilmektedir. Bu mekanın bir çöplük haline geldiği o kadar kanıksanmıştır ki buraya özel şirketler de çöplerini, inşaat artıklarını boşaltmaktadırlar.

Son olarak kentin imar planının olmaması, kentin sağlıklı gelişmesine bir engel teşkil etmektedir. İmar ve yapıların izinleri ile ilgili keyfi uygulamaların olması da kente büyük zarar vermektedir. Hali hazırda hiçbir kamulaştırma çalışmasının yapılmadığı kentin nüfusu hızla artmasına bağlı olarak kontrolsüz ve çarpık olarak büyümektedir.

Son bir buçuk yıl içerisinde korkutucu biçimde kötüleşen Mağusa Belediyesi’nin hizmetleri ve mali kapasitesinin bu hale gelmesi son derece düşündürücüdür. Bir an önce gerekenin yapılmaması durumunda, daha kötü sonuçların da ortaya çıkacağı açıktır. Mağusa İnisiyatifi olarak gelecek hafta daha detaylı bilgi vermek amacıyla bir basın toplantısı düzenlenecektir.

Mağusa İnisiyatifi