KKTC Eski̇ Eserler Ve Müzeler Dai̇resi̇’ne Salamis Harabeleri içindeki Büfe Genişletilmesi Hakkında Mektup

KKTC ESKİ ESERLER ve MÜZELER DAİRESİ,

Mağusa Şubesi.

21.4.2016

İlgili Makama,

Kamuoyunda, Şubenize bağlı bulunan Salamis Harabeleri içindeki Büfe’nin usulsüz bir şekilde genişletildiği ve büyütüldüğüne dair haberler yayınlandığı malumunuzdur.

Yaptığımız sözlü araştırmada söz konusu Büfe’nin basit ve küçük bir prefabrike yapı olarak planlandığı, sonrasında yapının Müze Dostları Derneği bütçesinden karşılanan ve Daireniz işçilerinin projede çalışması ile büyütüldüğü yönünde duyumlar aldık. Öğrendiğimiz ve gördüğümüz kadarıyla söz konusu Büfe, başlangıçta hesaplanan büyüklüğü çoktan kat be kat aşmış durumdadır.

Tarafımıza iletilen Büfe’nin aylık kirasının 29 TL olduğu yönündeki bilgiler ve kiralayanın, Daireniz çalışanı ve Müze Dostları Derneği yöneticisi bir kişinin akrabası olduğu için Büfeyi kiralayabildiği yönündeki bilgiler de göz önünde bulundurulduğunda,

Büfe’nin Daireniz tarafından izin verilen büyüklüğünün/ niteliklerinin ne olması gerektiğini, bu niteliklerin şimdi Büfe’nin sahip olduğu niteliklerle aynı olup olmadığını;

Büfe’nin hangi Yasa ve/veya Tüzük maddeleri tahtında hangi işlemle kiralayana verildiğini;

Büfe’den Dairenizin aylık (yahut yıllık) gelirinin ne olduğunu;

Büfe’nin aylık (yahut yıllık) gelirinden Dairenizin pay alması gibi bir anlaşmanın söz konusu olup olmadığını;

Büfe’yi kime, hangi ölçütlere göre kiraladığınızı;

öğrenmek isteriz.

Mağusa İnsiyatifi olarak;

27/2013 sayılı İyi İdare Yasası m.5 tahtında idarenin hukuka uygun davranma yükümlülüğü bulunduğunu; m.13 tahtında açıklık ilkesine uygun davranmak yükümlülüğü bulunduğunu hatırlatırız.

12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın 5,6 ve 7. maddeleri ilâ 27/2013 sayılı İyi İdare Yasası’nın 15. maddesi tahtında söz konusu durum ve/veya iddialar ile ilgili olarak tarafımıza en kısa sürede bilgi verilmesi gereğini saygılarımızla arz ederiz.

Mağusa İnsiyatifi (a)

Nurcan GÜNDÜZ