Mağusa’nın Sahil Kenarları ve Limanı Sivilleşmelidir

Mağusa’nın Sahil Kenarları ve Limanı Sivilleşmelidir

Mağusa kenti 42 yıldır adeta bir askeri garnizon kenti gibidir. Kapalı Maraş olarak bilinen kentin yarısı tellenmiş ve yaşama kapatılmıştır. Yasal sahipleri yerine askeri birliklere ve ordu mensuplarına ev sahipliği yapmaktadır. Kentin kalan kısmında da askeri birliklerin ve askeri otoritenin kontrol ve denetimi söz konusudur. Bu bölge içindeki liman ve sahil kenarlarının tamamına yakın kısmının sadece çok küçük bir alanı sivillerin çok kısıtlı olarak kullanımına açıktır.

Karakol mahallesi Mağusa’nın en büyük ve en kalabalık semti olup 1974 öncesi tüm bölgeye hizmet veren Karakol plajı 42 yıldır sivil halka kapalıdır. Gülseren Eğitim Kampı sahil kenarında kilometrelerce alanı sivile kapadığı gibi, Karakol’da yıllarca insanlarımızın denize girdiği plajı da halka kapatmıştır.

Tüm sahillerin halka açılması, kamusal alan dahilinde yeşil alanlar olarak yerel yönetime devredilmesi gerekmektedir. Kent taraflı tarafsız herkes tarafından “denize küs bir kent” olarak tanımlanmaktadır. Bunun sebebi kentle sahillerin buluşmasını engelleyen askerin kontrol ve denetimi altındaki yerler ve limanın mevcut şekliyle varlığıdır.

Bir ülkenin askeri güçleri bir kentin bütününde, biten bir savaşın 42 yıl sonrasında dahi hala daha kentin sahilleri ve limanını sivil insanların yaşamına kapatması kabul edilebilir değildir.

Limanın askeri kontrol ve denetiminde olması günümüz koşullarına uygun değildir. Hiçbir gerekçeyle bunu açıklamak mümkün değildir. Yanı başımızdaki Türkiye’de dahi limanların güvenliği sivil otoriteye devredilmişken, Mağusa limanında 42 yıldır süren statükoyu kabullenmek mümkün değildir. Liman sivilleşerek, tek bir otorite altında toplanarak özerk/sivil bir yapıya kavuşturulmalıdır. Ayrıca limanın mevcut durumu bahane edilerek özelleştirilmesine karşı duruşumuz da devam edecektir.

Liman mevcut kontrol ve denetim altında tamamen bir çöplüğe dönüştürülmüş ve dünya deniz ticaretinin dışına itilmiştir. Buna dahil olmanın ilk şartı limanın sivilleşmesidir.

Kent sahilleriyle ve limanıyla 42 yıllık statükodan derhal kurtarılmalıdır.