Barış Süreci Devam Etmeli – Basın açıklaması

Barış Süreci Devam Etmeli

Kıbrıs sorununun çözümü yıllardan sonra çok önemli bir ivme kazanmıştır. Görüşme sürecinde her iki liderin iyi niyeti, barış diline verdiği önem ve iki toplumun yakınlaşmasına yönelik ortaya koydukları çabayı takdirle selamlıyoruz.

Bu sürecin en kısa sürede adada yıllarca devam eden sorunun çözümüyle sonuçlanacağını düşünüyoruz. Buna şimdiden toplumları hazırlamak biz sivil toplum örgütlerinin de önemli görevlerindendir.

Kuzeydeki Mağusa İnisiyatifi ve güneydeki Mağusa Kentimiz İnisiyatifi olarak, 2013 yılından bu yana yürüttüğümüz aktif işbirliğiyle, kentin birleşmesine, kentlilerin etkileşimine, empati duygularının gelişmesine kayda değer bir katkı koyduğumuza inanıyoruz. Bu çalışmaların kentin varolan geçici sınırlarını halen kaldırmasa da gönüllerde ve beyinlerdeki ayrılığı ve bölünmüşlüğü yok ettiğine inanıyoruz.

Davos’ta liderlerin karşılıklı anlayış gösterdikleri, Referandumun hemen ardından ara bölge ve kapalı Maraş’ın iadesini onaylama ihtimalleri, gerçekten de Referandumda Evet oylarının artmasını kolaylaştıracaktır.

Mağusa’nın adanın birleşmesine ve bu süreçle beraber kent ve ada ekonomisine ciddi bir ivme kazandıracak potansiyeli içinde barındırdığını herkes kabul etmektedir. Tam da bu birleşme sonrasına hazırlıklı olabilmek için Mağusa Limanı’nı, Mağusa Suriçi’ni ve kapalı Maraş’ı yeniden günün koşullarında yaşama döndürmek için şimdiden görevlendirilecek bir yerli-yabancı Teknik Uzmanlar Heyeti’nin buralarda durum tesbit ve fizibilite çalışmalarına başlaması ve muhtemelen yıl sonuna kadar bulunacak çözüme hazırlamasını yeniden talep etmekteyiz.

Durum tespitine paralel olarak Mağusa kentinin bütüncül planlanmasına yönelik çalışmalar müzakereler çatısı altında harekete geçirilmelidir. Bu yönde atılacak adımlar müzakere sürecinde öngörülemeyecek konuların çözümüne de katkı koyacak ve kentin çözüm sonrası bütünleşik bir kent olmasının alt yapısını da hazırlayacaktır.

Böyle bir çalışma ayni zamanda iki kesimdeki toplumların, çözümün faydalarına olan inancını da artıracak ve çözüm sonrası yeniden yapılanma için zamandan önemli tasarruf sağlayacaktır.

Mağusalılar olarak ülkemizin yeniden birleşmesi için her türlü çabaya destek vereceğiz, ülkemizin bölünmüşlüğüne ve bugünkü kabul edilmez statükonun devamına da hiçbir zaman razı olmayacağız.

Mağusa İnisiyatifi Mağusa Kentimiz İnisiyatifi

 

The Peace Process Must Continue

The solution of Cyprus problem has gained a significant momentum after many years. We salute; the goodwill of both leaders in the negotiation process, the importance they’ve attributed to peace language and the effort put forward by them for reconciliation between two communities.

We think this process will end up with a solution to the long lasting problem on the island. It is also one of the main duties of civil society organisations like us to prepare the communities from now.

Through our active cooperation since 2013 as the Famagusta Initiative in north and Famagusta Our Town in the south, we beleive that we’ve made a worthwhile contribution to the reunification of the town, to the interaction of inhabitants as well as to the improvement on the senses for emphaty.We beleive that, although our work has not lifted the temporary physical barriers of the city, it has eliminated the seperation and division in hearts and minds.

The possibility of an approval for the return of buffer zone and fenced off Varosha just after the Referendum, on which the leaders declared a mutual understanding in Davos, is going to facilitate the rise on Yes votes in a Referendum indeed.

Everybody has been acknowledging the potential of Famagusta which can reunite the island and accompanied by this process, can trigger a major momentum for the economy of the city and islandwide. Just to get started preparing for this post reunification era with today’s existing conditions and for the revival of Famagusta Port, the Walled City and fenced off Varosha, we redemand the deployment of a local-international Team of Technical Experts who can begin facts finding and feasibility studies to assist the region until a possible solution before the end of the year.

Under the umbrella of negotiations and in parallel to facts finding, studies should be initiated as well for integrated planning of Famagusta. The steps to be taken in that direction will also help solving unpredictable problems during the negotiation process and will provide a base for Famagusta to be an integrated city after a solution.

Such a study is going to persuade communities on both sides too for the benefits of a solution and is going to save a lot of time on restructuring during the post solution period.

As Famagustians, we will continue to support every effort towards the reunification of our country and will never consent to the division of our country or the continuation of the unacceptable todays’ status quo.

Famagusta Initiative Famagusta Our Town Initiative