BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki faaliyetleri konusundaki dönemsel raporu hakkında basın açıklaması

Mağusa İnisiyatifi Basın Açıklaması

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon, BM Barış Gücü’nün Kıbrıs’taki faaliyetleri konusundaki dönemsel raporunu Güvenlik Konseyi’ne 9 Ocak 2015 tarihinde sundu. BM Genel Sekreteri raporunda Kıbrıs’a ait doğal kaynaklar nedeniyle görüşmelerin sona erdiğini hatırlatarak tarafları karşılıklı suçlamalardan uzak durmaya ve 11 Şubat 2014 tarihli ortak deklarasyona bağlı kalmaya çağırdı. Genel Sekreter, Kıbrıs’ın zenginliklerinin ve bölgesel işbirliği için kullanılması gerektiğine de özel vurgu yaptı.

BM Genel Sekreteri raporunda iki ayrı hususa özel önem verdiğini bir kez daha ortaya koydu. Genel Sekreter iki toplum din adamlarının, tarafların uzlaşısı için son dönemde yoğun faaliyetler içerisinde olduğunu raporundaki çok sayıda örnekle vurgulayarak, on binlerce kişinin katıldığı bu tür temasların artırılmasına yönelik umudunu dile getirdi.

Bunun yanında Ban Ki Moon toplumların yakınlaşması ve barış için sivil toplum örgütlerinin çok önemli rol oynadıklarını da vurguladı. Raporunda “Sivil Toplum, Kıbrıs’ta barışa katkıda çok önemli role sahiptir” ifadeleri kullanan Moon ayrıca “Aktif haldeki Sivil Toplum ile ekonomik, sosyal, kültürel, sportif ve diğer bağlantılar ve temasların gelişmesinin devamı siyasi liderlere çok önemli katkıda bulunabilir ve liderlerin görüşme masasında gerekli uzlaşıları sağlamasına yardımcı olabilir” dedi.

Mağusa İnisiyatifi, son dönemde Kıbrıs sorununa yönelik bazı tespitlerde bulunmuştu. Buna göre İnisiyatifimiz Kıbrıs’ın doğal kaynaklarının çatışma unsuru yapıldığını, bunun yerine bu zenginliklerin uzlaşı aracı olarak hizmet etmesi gerektiğini, Güven Yaratıcı Önlemlerin rolünü ve Sivil Toplum’un Federal Kıbrıs’ın kurulması yolundaki önemini kamuoyuyla paylaşmıştı. Birleşmiş Milletler raporu, Mağusa İnisiyatifi’nin hem kaygılarını, hem de öngörüleri ile beraber önerilerini topluca ve aynı şekilde sunması açısından manidardır. Genel Sekreterin önerilerine ve tespitlerine katılıyoruz ve kaygılarını paylaşıyoruz.

Mağusa İnisiyatifi, Federal Kıbrıs’ın kurulmasına yönelik müzakerelerde doğal zenginliklerin uzlaşı aracı olarak kullanılması gerekirken tarafların çatışmayı tercih etmelerini niyetlerinin göstergesi olduğunu düşünmektedir. Bunun yanında BM Genel Sekreteri’nin de vurguladığı gibi Sivil Toplum olarak iki toplumun yakınlaşması ve işbirliğinin öncülüğünü yapmaya, liderlerin kötü değil iyi niyetli uğraşlarına destek olmaya devam edeceğiz.

Okan Dağlı

MAĞUSA İNİSİYATİFİ

18 Ocak 2015 Pazar