İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifinden Maraş ve Kıbrıs’ta çözüm süreciyle ilgili basın açıklaması

 

İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifinden Maraş ve Kıbrıs’ta çözüm süreciyle ilgili

Basın Açıklaması

İki toplumlu Mağusa İnisiyatifi (B.F.I.) üyeleri Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeleri ve özellikle Mağusa’nın telli bölgesinin Kıbrıslı Türk idaresi altında açılmasının planlandığını belirten duyuruları görüşmek üzere bir araya geldiler. Telli bölgede kalan toprakların büyük çoğunluğunun EVKAF’a ait olduğu iddiası özellikle konuşulmuştur.

Üyeler her iki konuda da derin hayal kırıklıklarını dile getirmektedir.

Crans Montana’dan iki buçuk yıl sonra Kıbrıs konusunda, Birleşmiş Milletler’in sürekli çabalarına rağmen bir sonuca varılamamıştır.

İnisiyatif, BM Genel Sekreteri’nin son girişimini en güçlü şekilde desteklemektedir ve liderlerin görüşmeye başlaması gerektiğine inanmaktadır. Aksi halde geleceğe yönelik kaygımız devam edecektir..

Liderlerin amacı BM kararlarında öngörüldüğü gibi siyasi eşitliğe sahip iki toplumlu, iki bölgeli bir Federasyon kavramına dayanan uygulanabilir bir çözüme en kısa zamanda ulaşmak olmalıdır.

Mağusa ile ilgili olarak, inisiyatif üyeleri, Mağusa’nın Tapu & Kadastro Dairesi kayıtları aracılığıyla kanıtlanacağı gibi, yasal sakinlerine ve yasal sahiplerine iade edilmesi gerektiği yönündeki tutumlarını yinelemişlerdir.

Ayrıca, BM 580 ve 786 kararlarının uygulanması zorunluluğunu da kaydetmişlerdir. Bu aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi’nin de son kararlarında ifade ettiği arzusudur.

İnisiyatif, Güney’de Derinya’dan Kuzey’de Salamis’e uzanan birleşik ve içinde her iki toplumdan bireylerin yaşadığı, işbirliği ile çalışan tek bir bölge olarak yönetilen bir Mağusa kenti vizyonunu (Büyük Mağusa vizyonunu) teyit eder.

Mağusa için böyle bir çözüm, tüm Kıbrıs’ta iki toplumlu işbirliği için bir model ve iki toplum arasında daha iyi ilişkileri destekleyecektir.

İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi