Federal Kıbrıs İnsiyatifi hakkında basın açıklaması (En/Tr/Gr)

14 December 2014

THE «BICOMMUNAL FAMAGUSTA INITIATIVE»: ANNOUNCEMENT

The Bicommunal Famagusta Initiative strongly supports and welcomes the formation of the MOVEMENT FOR FEDERAL CYPRUS, urges all sides to avoid actions that undermine the peace process and calls on the two leaders to resume negotiations leading to a comprehensive settlement and a Federal Cyprus.

The Bicommunal Famagusta Initiative was formed in November 2013 out of a desire for a common vision for a sustainable revival of the wider Famagusta region. The Bicommunal Famagusta Initiative will pursue the goal of the revival of Famagusta both before and after a comprehensive settlement, and shall collaborate with all stakeholders, including municipalities, residents, NGO’s, experts and business people.

The Bicommunal Famagusta Initiative,
Famagusta, Cyprus

14 Aralık 2014

«İKİ TOPLUMLU MAĞUSA İNSİYATİFİ»: DUYURU

İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi, FEDERAL KIBRIS İNSİYATİFİ’nin kuruluşunu içtenlikle selamlar, kuruluşlarını içtenlikle destekler. İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi İnisiyatifi olarak tüm tarafların barış sürecine zarar verecek hareketlerden sakınmasını, iki liderin kapsamlı çözüm ve Federal Kıbrıs’a yönelik müzakerelere devam etmesini talep eder.

İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi, Kasım 2013’de oluşturulmuş olup, Mağusa ve bölgesinin sürdürebilir bir biçimde yeniden canlanmasına yönelik ortak bir vizyon ile güçlerini birleştirme tutkusuyla meydana gelmiştir. İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi, Kıbrıs Sorunu’nun kapsamlı çözümünden önce ve sonra, belediyeler, kent sakinleri, sivil toplum örgütleri, uzmanlar ve iş insanlarını kapsayan tüm paydaşlar ile işbirliği oluşturarak amacına ulaşmayı hedefler.

İki Toplumlu Mağusa İnisiyatifi
Mağusa / Kıbrıs

14 Δεκεμβρίου 2014

Η «ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟ»: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η «Δικοινοτική Πρωτοβουλία για την Αμμόχωστο» υποστηρίζει και καλοσωρίζει την ίδρυση της δικοινοτικής ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΚΥΠΡΟ, καλεί όλες τις πλευρές να αποφεύγουν πράξεις που υπονομεύουν την διαδικασία των συνομιλιών και καλεί τους δυο ηγέτες να επαναρχίσουν συνομιλίες που θα οδηγήσουν σε συνολική διευθέτηση και στην Ομοσπονδιακή Κύπρο.

Η «Δικοινοτική Πρωτοβουλία για την Αμμόχωστο» ιδρύθηκε τον Νοέμβριο 2013 μέσα από την επιθυμία για ένα κοινό όραμα για μια βιώσιμη αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής της Αμμοχώστου. Η «Δικοινοτική Πρωτοβουλία για την Αμμόχωστο» θα επιδιώξει τον στόχο της αναζωογόνησης της Αμμοχώστου τόσο πριν όσο και μετά την επιδιωκόμενη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού, και για τον σκοπό αυτό θα συνεργασθεί με όλους τους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβάνοντας Δημοτικές αρχές, κάτοικους, ΜΚΟ’ς, εμπειρογνώμονες και επιχειρηματίες.

Η «Δικοινοτική Πρωτοβουλία για την Αμμόχωστο»,
Αμμόχωστος, Κύπρος